Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Càritas Barcelona) L’atenció a les persones afectades per problemes greus relacionats amb l’habitatge és l’objectiu del Servei de Mediació que Càritas ha obert aquest mes de setembre.

L’anunci de l’obertura del Servei de Mediació en l’Habitatge (SMH) la va fer el passat mes de juny el director de Càritas, Jordi Roglá, que va definir els dos àmbits que seran una prioritat en l’acció social de Càritas: els infants de famílies empobrides “perquè si no s’adopten ara les mesures necessàries per prevenir aquesta pobresa creixent, les futures generacions els hauran de seguir atenent”; i l’habitatge, “perquè la seva pèrdua pot abocar a l’exclusió social”va dir Roglá.
 
L’àmbit d’actuació del SMH de Càritas és el territori de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa.
 
Carme Trilla, que fou secretària d’Habitatge en l’anterior Govern de la Generalitat, és la persona responsable del funcionament del Servei de Mediació en l’Habitatge, al capdavant d’un equip de 15 persones expertes, tècniques i voluntàries.
 
Un servei per evitar la pèrdua de l’habitatge familiar
 
L’equip del SMH de Càritas atendrà, amb cita prèvia, les consultes i situacions relacionades amb deutes pendents de lloguer o d’hipoteca, fent tasques d’intermediació amb propietaris i entitats creditores, per tal d’arbitrar solucions proporcionades i justes que evitin el màxim possible els desnonaments.
 
El Servei contempla també una línia d’ajuts per cobrir dificultats de pagament per a famílies que es trobin en períodes de dificultats. Els ajuts seran a retornar sense interès o a fons perdut, segons les situacions.
 
Cal demanar cita prèvia 
 
Per tal d’afavorir una millor atenció a les persones cal demanarcita prèviament al Servei de Mediació en l’Habitatge, de Càritas:
 
Telèfon 607 060 592, o a l’adreça:   habitatge@caritasbcn.org
 
En les situacions en què les famílies ja hagin estat desnonades, o amb un desnonament imminent o irrevocable, el Servei de Mediació de Càritas negociarà amb les entitats creditores o amb els propietaris, el temps necessari per poder oferir a les famílies afectades un altre habitatge amb un lloguer assequible.
 
Signatura d’un conveni de cessió de 30 habitatges públics
 
En la línia de col·laboració amb les institucions i entitats, públiques i privades, aquest matí el director de Càritas ha signat conjuntament amb el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Lluís Recoder, un conveni de col·laboració en el qual es recull la cessió a Càritas d’habitatges de titularitat pública. Segons el conveni, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya cedirà habitatges a Càritas, en règim de lloguer, per donar resposta a situacions d’emergència social de persones sense llar, o desnonades per dificultats econòmiques. Es preveu que de manera immediata, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya cedeixi un total de 30 pisos que se sumaran als 150 habitatges d’inclusió de què disposa Càritas i la seva fundació  i que estan ja oferint habitatge a prop de 800 persones.
 
A l’acte de signatura hi han assistit el secretari d’Habitatge i Millora Urbana i president de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Carles Sala, el secretari de Territori i Mobilitat, Damià Calvet i la responsable del Servei de Mediació de Càritas, Carme Trilla.