Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(La Salle) El Ministeri d’Educació del Govern Central, ha atorgat el segon premi per a projectes d'innovació educativa per a biblioteques escolars a La Salle Figueres
 
Aquests premis tenen l’objectiu de reconèixer les millors actuacions desenvolupades pels centres escolars per convertir les seves biblioteques en espais integradors de l'acció educativa i en un recurs útil pel foment de la lectura i l'adquisició i desenvolupament d'habilitats d'informació.
 
El premi s'ha concedit a aquells centres que han demostrat el desenvolupament de bones pràctiques en el procés de dinamització i innovació de la biblioteca.  Ho han fan a través d'actuacions i accions educatives com ara el foment i plans de lectura, l’ús didàctic de la biblioteca, i amb la voluntat de què esdevinguin espais vius i dinàmics en els quals l'estudiant pugui familiaritzar-se amb la lectura i també amb l'ús de les noves tecnologies.
 
En el cas de La Salle Figueres la biblioteca escolar és el fruit de la col·laboració entre el centre i totes les famílies de la comunitat educativa, que a través de l’AMPA han ajudat en la dinamització d’aquest servei escolar. I és que les biblioteques exerceixen una funció essencial en el procés d'aprenentatge, que contribueix a integrar a tota la comunitat educativa i  permet que la cultura vagi més enllà dels murs del centre.