Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Càritas) Càritas Diocesana de Barcelona està vivint de forma directa el greu problema del sobreendeutament de moltes famílies. Aquesta situació ens està conduint a una altra realitat alarmant: la fractura social per l’augment de persones que viuen en l’exclusió, conseqüència, en molts casos, de la pèrdua de l'habitatge i de la feina.
 
Per aquest motiu, des de Càritas Diocesana de Barcelona entenem que, de manera complementària a les proposicions de llei o a les que, ara com ara, tan sols podem qualificar com a “recomanacions” del Ministeri d'Economia, és imprescindible tenir present una sèrie d'aspectes essencials que detectem com a fruit de la nostra experiència diària i que si no són considerats poden dificultar la resolució de les problemàtiques que generen.
 
Així, defensem que, a l'hora d'abordar el problema de la pèrdua de l'habitatge, el Govern ha de tenir en compte no només els deutes hipotecaris sinó també aquells que generen els impagaments de lloguers. D'altra banda, proposem que també es considerin les altres situacions d’infrahabitatge1, com per exemple el relloguer, a través de les quals les persones poden arribar a l'exclusió social. Finalment, instem el Govern que promogui una política que asseguri un habitatge de lloguer assequible per a totes aquestes famílies. Aquesta política hauria de concretar-se en la regulació d'un mini FROB2, per a les persones sobreendeutades i en la intermediació experta entre les famílies afectades per problemes de pagament de l'habitatge i els seus creditors. Per a més informació podeu consultar el decàleg de les nostres propostes en matèria d'habitatge.

En aquest sentit, entenem que s’hauria de considerar com un tema essencial del debat -com així ho ha fet el Síndic de Greuges-, la bona pràctica del Servei de Mediació de l’Habitatge (SMH) de Càritas Diocesana de Barcelona. A través d'una mediació o intermediació experta, aquest servei ha atès més de 300 famílies amb la resolució de 100 casos, ja sigui reconduït els deutes (d’hipoteques o lloguers), aconseguint dacions en pagament, o oferint la possibilitat d'un lloguer social a aquelles persones que hagin perdut el seu habitatge. L'objectiu últim del SMH és el d'ajudar a assegurar als i a les ciutadanes el dret a un habitatge digne.