Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Fundació Escola Cristiana de Catalunya) El Govern de la Generalitat va aprovar dimarts una mesura excepcional de reducció de les despeses de personal, per la qual aplicarà als empleats públics una reducció equivalent al 3% de les retribucions íntegres anuals. El Govern inclourà, entre els afectats per aquesta mesura, el professorat de nivells concertats de les escoles privades concertades. L’import total d’aquesta reducció per professor se situarà, majoritàriament, entre els 820 i els 1300 euros.
 
Una vegada més, tal com va fer l’anterior govern, el professorat de la concertada s’iguala al de la pública a l’hora de les retallades, però s’ignora la radical diferència que es tracta de treballadors que no gaudeixen ni de la seguretat del lloc de treball ni d’altres beneficis propis de la funció pública.
 
No podem negar la legalitat de la mesura -que ve avalada per una habilitació que contempla la Llei de pressupostos de 2012, recentment promulgada-, i hem de reconèixer l’excepcionalitat de la present situació econòmica, però no podem considerar just ni equitatiu el tractament que es dóna al professorat de l’escola concertada.
 
Les titularitats de l’escola concertada es troben sense recursos legals ni econòmics per pal—liar aquesta situació.
 
Sense concertada, el sistema es col·lapsa
 
La mateixa llei de pressupostos contempla per primera vegada una reducció dels mòduls de despeses de funcionament del concert. Una reducció en un baix percentatge, però que agreuja la seva reconeguda insuficiència, allunyant els citats mòduls, més encara, del cost real de la plaça escolar.
 
No es pot demanar més solidaritat ni tensionar tant, amb mesures com les descrites, un sector que acumula anys de discriminació i que s’ha anat empobrint fruit d’un model de concert educatiu sense garanties per a l’escoles; un sector que ha patit, en determinades èpoques, una política d’autèntic ofec econòmic. En aquests moments, encara es troben pendents de liquidar subvencions de cursos anteriors.
 
L’escola concertada té el seu fonament en l’exercici del dret a l’educació en un marc de llibertat, però avui, a més, és un element fonamental per evitar el col—lapse del sistema educatiu, contribuint a la prestació del servei d’interès públic de l’educació amb uns costos per a l’administració molt menors que els de l’escola pública.
 

Si posem en perill l’escola concertada, estem posant en perill tot el sistema. Sense escola concertada, el servei educatiu de Catalunya no podrà mantenir el seu nivell qualitatiu ni atendre alhora tota la demanda de places escolars finançades amb fons públics. Ni el Govern de la Generalitat ni l’opinió pública poden oblidar aquesta realitat. 

Agrupació Escolar Catalana
 

Associació Empresarial d'Economia Social Discapacitat Intel·—lectual
 

Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya
 

Federació Catalana de Centres
 

Confederació de Centres Autònoms