Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Fundació Claret) “Concili Vaticà II: expectatives frustrades i esperança creient” es el títol del cicle de dues conferències que va impartir el teòleg i professor de la Universitat Catòlica de Xile Antoni Bentué a la Fundació Claret.

La primera sessió, «Les frustacions eclesiàstiques», Antoni Bentué es va centrar en diferenciar les expectatives eclesiàstiques de les esperances creients. Les expectatives pertanyen a les persones envers les institucions, als seus anhels, fan referència sovint a condicions històriques determinades, són causa efecte d’un moment concret. Però quan es parla d’esperances, s’entra en el nivell transcendent, i és quan aquestes expectatives es converteixen en esperances. Aquest és el nivell de Déu, que està per damunt de l’home i que supera qualsevol expectativa. En el context del Vaticà II, en un moment quasi sense expectatives, el papa Joan XXIII va convocar un nou Concili, obrint un bri d’esperança que passà per sobre de les expectatives i especulacions del moment.

La segona sessió,«Esperança en el Regne de Déu», l’Antoni Bentué va desenvolupar el contingut del Concili Vaticà II a partir dels quatre eixos que ell anomena poders. Cadascun d’aquests poders va donar lloc a un document conciliar; poder ritual (Sacrosanctum Concilium, Constitució sobre la sagrada litúrgia), poder jeràrquic (Lumen Gentium, Constitució dogmàtica sobre l’Església), el poder de la veritat (Dei Verbum, Divina Revelació) i el de la relació amb la gent fora de l’Església (Gaudium et Spes, Constitució Pastoral sobre l’Església en el món actual).

Podeu veure un resum de les dues sessions aquests vídeos.