Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(ISCREB) L’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) i la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (URL) ofereixen, en modalitat presencial i virtual, un Màster en Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural, que impartiran entre els anys acadèmics 2012-2014. El curs, coordinat pels Drs. Antoni Matabosch (ISCREB) i Xavier Marín (URL), està pensat per a persones que tenen interès a conèixer aspectes fonamentals de diferents tradicions religioses. Totes les assignatures del Màster es poden cursar per internet, tot i que també es pot optar per una fórmula combinada presencial-virtual o tot presencial.
 
Ambdues institucions acadèmiques han valorat la idoneïtat d’aquest Màster tenint en compte la complexitat creixent del nostre món, que depèn en bona part pel fet que el grau de comunicació i d’intercanvi entre les cultures ha augmentat vertiginosament en els darrers decennis. El que es podria considerar no fa gaire com a referents culturals relativament llunyans a la nostra realitat, avui constitueixen elements que intervenen d’una forma decisiva en la conformació de les nostres societats.
 
Per tant, el curs vol proporcionar una acurada visió de les principals religions del món, i que tenen presencia entre nosaltres: islam, judaisme, ortodòxia, protestantisme, budisme, altres religions orientals o religiositats noves que han aparegut més recentment; també ofereix una visió de la cultura actual, on emmarcar el fet religiós. El Màster, com afirma el Antoni Matabosch, director de l’ISCREB, “no es queda en una descripció, sinó que insisteix el contingut i metodologies per a un diàleg fructífer entre les religions, així com una teologia de les religions”. El coneixement de la pluralitat religiosa és, doncs, un factor cada cop més rellevant en diferents àmbits de la vida professional: món educatiu, sanitari, de l’educació social, de l’esport o de la comunicació. Per aquesta raó, aquest Màster possibilita un enriquiment acadèmic i també suposa una millora de la qualitat en l’exercici de la pròpia professió.
 
“El nostre país té una realitat molt més plural que fa una anys –assegura Matabosch-. El creixement intern i les migracions han fet que les principals religions estiguin presents entre nosaltres. Per tant, estan presents també en hospitals, centres educatius, presons o barris. Aquesta nova realitat s’ha de conèixer, especialment, per part dels mestres i professors, dels professionals sanitaris, funcionaris presents en presons o ajuntaments. No es poden afrontar els nous problemes sense conèixer les diverses creences, hàbits, costums. Hi ha d’haver especialistes en temes religiosos i tots els qui treballen en aquests camps han de tenir una informació adequada. Sinó, no sabran entendre i resoldre les noves situacions”. “Sense diàleg interreligiós correm el risc de cercar models de convivència equivocats –afegeix el director de l’ISCREB-. Cal crear un model d’integració en un model interreligiós, on sigui possible el respecte a la identitat de cadascú i una integració en la comunitat d’acollida. I sense un veritable diàleg a tots els nivells –col·laboració, coneixement, intercanvi- no serà possible”.
 
El Màster en Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural consta de dos mòduls obligatoris i de dos d’optatius, per tal de flexibilitzar el currículum i distribuir la càrrega lectiva amb més possibilitats de combinació.

 
La preinscripció del Màster finalitza el 13 de juliol, mentre que la matriculació es formalitzarà del 4 al 25 de setembre de 2012 a la Secretaria de l’ISCREB. Les classes de la modalitat presencial tindran lloc a la seu de l’ISCREB (Diputació, 231. Barcelona), de dilluns a dijous, de 18.30 a 21h.

 
L’interès per les Ciències Religioses consolida, any rere any, l’ISCREB
 
L’ISCREB, que fa més d’una dècada que ofereix –primer com a centre experimental i posteriorment com a únic centre del món amb el permís oficial de la Congregació per a l’Educació Catòlica- la Diplomatura i el Màster (Llicenciatura) en Ciències Religioses en la modalitat virtual –l’any 2003 per als estudis de primer cicle i el 2008 per als de segon-, ha tingut aquest curs 2011-12 més de 1.400 alumnes, dels quals un miler fan estudis reglats. Més de 800 són estudiants per internet i la xifra va creixent cada any. Els estudis reglats ofereixen un grau en Ciències Religioses de 240 crèdits ECTS i uns Màsters de 60 crèdits ECTS en Teologia Bíblica i en Diàleg Intereligiós.