Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Bisbat de Sant Feliu) Aquest dimecres s’ha celebrat a la Casa de l'Església del bisbat de Sant Feliu de Llobregat l’acte de constitució del nou Tribunal Eclesiàstic de la diòcesi. Fins ara, s’exercia aquest servei des de la arxidiòcesis de Barcelona. Aquesta constitució del nou Tribunal Eclesiàstic de primera instància de la diòcesi suposa un pas més per tal de completar l’organigrama de la Cúria diocesana del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, vuit anys després del seu inici com a tal. Durant aquestes setmanes, ha començat a funcionar ja el nou tribunal, a les oficines destinades a tal ús a la Casa de l’Església, seu del bisbat, al carrer d’Armenteres 35 de Sant Feliu de Llobregat.
 
L’acte ha consistit en la professió de fe dels membres del tribunal i la posterior lectura dels nomenaments i jurament del càrrec. Després de la professió de fe del nou tribunal que s'ha fet a la capella de la casa de l'Església, ha tingut lloc l'acte protocol•lari a l'auditori i on s’ha llegit el decret de constitució del tribunal eclesiàstic i els membres del tribunal han fet el jurament del càrrec sobre els Evangelis després de llegir cada un dels decrets de nomenament.
 
Seguidament hi ha hagut els parlaments de Miquel Rodríguez, degà del col•legi d'advocats de Sant Feliu de Llobregat, de Gabriel González, degà de la fiscalia de Sant Feliu de Llobregat i representant del fiscal superior, de Joan Benito, vicari judicial i representant de l’arquebisbe de Barcelona i Xavier Puigdollers, director general d'afers religiosos de la Generalitat de Catalunya.
 
Ha clausurat l'acte el bisbe Agustí Cortés amb una exhortació als membres del nou tribunal -a partir de l'evangeli del darrer diumenge- per tal de desenvolupar les seves funcions amb un autèntic esperit de servei i buscant el bé del poble de Déu.
Segons l’Estatut de la Cúria diocesana de Sant Feliu de Llobregat i el Codi de Dret Canònic, en cada diòcesi el jutge de primera instància és el bisbe diocesà, que pot exercir aquesta potestat en primera persona o, habitualment, mitjançant altres persones. De fet, el bisbe nomena un vicari judicial i altres jutges diocesans que amb potestat ordinària judiquen normalment les causes que arriben al Tribunal Eclesiàstic. Al Tribunal li correspon judicar les reclamacions presentades per qualsevol persona de la diòcesi, quan aquestes considerin que queden lesionats els seus drets eclesiàstics. Majoritàriament, les causes es donen en el camp dels processos judicials de nul•litat de matrimoni.

El nou tribunal que ha estat constituït està format per Albert Sols com a vicari judicial; Rafael Sánchez, com a promotor de justícia i defensor del vincle; Antoni Fernández, Joan, i Armand Carbonell, com a jutges diocesans; i Joan Manuel Serra com a fedatari públic.