Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(CR) Un any més, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) centra esforços i atenció a les noves tecnologies aplicades a l'aula. Les TIC cada cop són més presents a l'escola i suposen una eina important a l'hora d'adquirir els coneixements donats a classe. Seguint en la línia de donar importància a les TIC, la FECC convoca el tercer premi TIC a l’escola. Un any més els premis aniran dirigits a les millors unitats didàctiques fetes amb el suport de la pissarra digital.

En paral·lel, el proper mes d'abril es farà l'onzena Jornada Telemàtica Educativa i la Fira TIC. Aquesta jornada acadèmica es farà amb la participació de les propostes TIC que hauran presentat mestres i professors i que tindran un quart d'hora per exposar les seves experiències així com també ponències. Coincidint amb la Jornada es celebrarà una FIRA TIC, a la qual hi haurà presència d’empreses i entitats que oferiran productes o serveis relacionats amb les tecnologies de la informació, la comunicació, l’aprenentatge i el coneixement. 

Pel que fa als 3rs Premis TIC hi poden participar tots els mestres i professors en actiu que formin part d’un centre adherit a la FECC i el termini de presentació dels treballs serà el proper 23 de gener.

Els treballs consistiran en la descripció d’una experiència educativa desenvolupada a l’aula i que utilitzi les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument innovador d’ensenyament-aprenentatge. Aquesta experiència haurà de prendre la forma d’una unitat didàctica i caldrà que es desenvolupi amb el suport de la pissarra digital.

El jurat dels premis estarà integrat per cinc membres a designar lliurement per la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Presidit pel Secretari General de la Fundació, el jurat també comptarà amb un membre de la FECC designat per la Fundació, que exercirà les funcions de secretari del jurat. La resolució es comunicarà directament als guanyadors i es publicarà en la web. 

Els premis els donarà Atlantic Devices.