Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Fins el 31 de març està obert el termini per presentar candidatures al Memorial Cassià Just, un nou guardó que ha creat la Generalitat de Catalunya impusat per la Direcció General d'Afers Religiosos. L'objectiu del Memorial Cassià Just és reconèixer les aportacions a la construcció d’un espai comú basat en la laïcitat com a respecte a la diversitat, en el marc d’una societat moderna, justa i democràtica. 

El Memorial es destinarà anualment a una persona, entitat o institució de Catalunya o de qualsevol altre país que hagi destacat en els camps del diàleg entre posicions religioses i de pensament diverses; el treball a favor de la convivència o la cohesió social; la formulació d’un horitzó comú, fonamentat en els principis democràtics; l’impuls a la laïcitat com a respecte a la diversitat d’opcions religioses i de pensament i als seus valors; o bé, la defensa dels drets humans, especialment de les dones, i dels drets de llibertat religiosa i de pensament.

Aquestes aportacions han d’anar lligades, explícitament, a alguna opció religiosa o de pensament.  Pot presentar candidatures qualsevol persona particular, institució o entitat sense afany de lucre. El guardó del Memorial Cassià Just serà una obra d’art original d’un artista reconegut. Les presentacions de les candidatures han d’anar acompanyades d’una biografia o trajectòria de la persona, entitat o institució proposades, d’informació sobre l’aportació concreta mereixedora del Memorial i d’un argumentari de defensa.

El Memorial pren el nom de qui va ser Abat de Montserrat de l’any 1966 fins el 1989. Just, va lluitar per la defensa dels drets humans i de la personalitat catalana. En la Convocatòria del premi, el decret del Departament de la Vicepresidència destaca que l'elecció de Cassià Just respon al fet de ser d’un referent indiscutible en diàleg, humanisme, acolliment, solidaritat en favor dels més necessitats, llibertat d’esperit i defensa de Catalunya, ides de la coherència amb la seva opció com a Abat de Montserrat.

Cassià (Joan) Just i Riba (Barcelona 1926-Abadia de Montserrat 2008) va professar el 1943 com a monjo de Montserrat i va ser ordenat prevere el 1950. Va ser consiliari dels treballadors de Montserrat –que van iniciar Serra d’Or, una circular que va esdevenir una revista de tipus religiós i literari, única del seu tipus que es podia fer en català i on col·laboraven tots els intel·lectuals del moment. Va ser Prior del Monestir i va ser elegit Abat el 1966, fins el 1989, any en què va presentar la renúncia.

Durant el seu abadiat, va afrontar situacions greus provocades pel franquisme. Compromès en favor dels drets de les persones i dels pobles, Cassià Just va seguir la consciència de catalanitat de Montserrat i la tradició de jugar una funció de suplència important en uns moments en què els drets de reunió i d’associació eren prohibits a l’Estat espanyol. En temps de clandestinitat, va ajudar amb acolliment, contactes i gestions aquelles persones que no tenien la llibertat que el Concordat atorgava a les entitats eclesiàstiques, i això li va comportar serioses dificultats amb les autoritats. Destaquen fets com la relació amb els governadors civils per conflictes socials o laborals i la tancada a Montserrat l’any 1970, dels i de les intel·lectuals que van signar un manifest en favor de la democràcia i del reconeixement del dret a l’autodeterminació.

Va oferir tota la col·laboració del Monestir per a les versions catalanes dels llibres litúrgics, fet que va ser molt important en la normalització de la llengua catalana. També va fomentar les versions bíbliques en català. El 1968 va passar a dependre de Montserrat la revista que havia començat el 1951 sota l’empara del Seminari de Solsona amb el nom de L’Infantil, i que va passar a anomenar-se Tretzevents. La seva acció social a través d’algunes entitats, també va ser molt important. Va ser un dels iniciadors d’Acció Solidària Contra l’Atur i de la Fundació Vidal i Barraquer –dedicada a la salut mental. Va donar impuls a la Fundació Catalana Tutelar Aspanias –en favor de persones discapacitades–, i va col·laborar amb la Fundació per la Pau, la Fundació Autisme Mas Casadevall i la Fundació Cassià Just.