Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Per saber-ne més

Enllaços relacionats

(CR) El Departament de Salut i la Direcció General d'Afers Religiosos ha publicat alguns aclariments sobre els rituals funeraris que afecten a totes les confessions en l’actual crisi. Si bé degut al confinament pel coronavirus està prohibida qualsevol cerimònia o acte públic, es permet practicar un ritual en l'enterrament amb un màxim de tres familiars i un ministre de culte. Només es demana respectar sempre la distància de seguretat entre persones i les mesures d’higiene que exigeix la situació.

Alhora, es recorda que sigui quina sigui la causa de la mort, els difunts poden ser enterrats o incinerats segons el desig de la família. La incineració no és obligatòria pels difunts a causa de la Covid-19. Tampoc hi ha cap prohibició sanitària per trasllat dels fèretres, tot i que s’ha de tenir presents les dificultats de transport dificultats per la situació internacional que està afectant especialment a les comunitats musulmanes que volen enterrar els familiars en els països d’orígen.

També es fan altres recomanacions per respectar el confinament en l’àmbit dels centres de culte.  

 

Comunicat del Departament de Salut i la Direcció General d'Afers Religiosos en relació a les vetlles, cerimònies, sepelis, enterraments, incineracions i trasllats de fèretres

31/03/2020

Les mesures de prevenció del coronavirus van variant en funció de l’evolució de la situació. En el moment actual cal tenir present el següent:

1. Vetlles, cerimònies i sepelis

Totes les vetlles estan prohibides. Les cerimònies fúnebres siguin civils o religioses s'han d'ajornar fins a la finalització de l'estat d'alarma, excepte en el que s'especifica en el paràgraf següent.

La participació en la comitiva per a l'enterrament o comiat per cremació de la persona morta es restringeix a un màxim de tres familiars o persones properes, a més, si és el cas, de ministre de culte o persona assimilada de la confessió respectiva per a la pràctica dels ritus funeraris de comiat del difunt. En tot cas, s'haurà de respectar sempre la distància entre ells d'entre un metre i mig i dos metres.

Aquestes normes regeixen amb independència de la causa que ha provocat la mort.

2. Incineracions i enterraments

  • Sigui quina sigui la causa de la mort, el destí final del cadàver pot ser l’enterrament o la incineració, en les condicions habituals. Els serveis funeraris tenen indicacions precises de les precaucions addicionals que cal prendre.
  • Les cendres poden ser objecte de manipulació sense que suposin cap risc.
  • El trasllat internacional d’un cadàver d'un cas de COVID-19 es pot fer de manera anàloga al trasllat internacional de la resta de morts per qualsevol altra causa, seguint el que estableix la legislació vigent. Així, doncs, no hi ha més restricció que la que pugui sorgir del tancament de fronteres o de les dificultats de transport.