Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Galeria d'imatges

(Obra Social “la Caixa”) Un total de 24.061 infants i adolescents de tot l’Estat participen aquest any en els centres oberts, colònies urbanes i campaments d’estiu promoguts pel programa CaixaProinfància a 29 províncies espanyoles.

A Catalunya, són 7.062 infants i joves que participen en aquestes activitats. Concretament 6.791 són de Barcelona, 130 de Girona, 104 de Lleida i 37 de Tarragona.

Les tres iniciatives estan organitzades per entitats socials de les més de  400 de tot l’Estat vinculades a CaixaProinfància. Per això, “la Caixa” destina 15,6 milions d’euros (5,3 milions d’euros a Catalunya) al desenvolupament d’aquestes activitats que inclouen diferents temàtiques: esportives i psicomotores, artístiques, lúdiques, socials, mediambientals i cognitives.

La finalitat d’aquests serveis és assegurar el dret al lleure i el temps lliure de la infància que viu en situació de pobresa. D’aquesta manera, nens, nenes i adolescents accedeixen als beneficis educatius i personals que comporten aquestes experiències, contribuint al seu desenvolupament personal, social i cultural.

Les tres modalitats d’activitats es complementen entre elles, de manera que cada nen, nena o adolescent pot participar en més d’una:

Centres oberts

Es caracteritzen perquè ofereixen un servei diari durant tot el curs, fora de l’horari escolar, i també poden incloure activitats de caps de setmana. Disposen d’un projecte educatiu propi i d’una programació anual que s’organitza en funció de les edats dels participants, els objectius educatius, les activitats, els recursos humans i materials, la temporalitat de la seva execució i el sistema d’avaluació. Durant aquest curs i vacances participen 15.576 joves d’arreu de l’Estat i  4.759 de Catalunya.

Colònies urbanes

16.069 menors de tot l’Estat i 4.707 de Catalunya, accedeixen aquest any a les colònies urbanes (també anomenades escoles de vacances). Es caracteritzen perquè són un projecte d’educació que es desenvolupa intensivament en períodes vacacionals, en el mateix horari que l’escolar. També disposen d’un projecte educatiu propi en funció de les edats, la temporalitat i els recursos disponibles. Encara que el focus principal de les colònies urbanes són les activitats de lleure i esbarjo, de vegades poden incorporar activitats regulars de suport a la realització de tasques escolars o reforç educatiu, especialment en el període estival i quan les colònies són llargues.

Campaments

Activitats intensives que es desenvolupen en períodes vacacionals i que impliquen el desplaçament a un lloc diferent de la residència habitual, generalment en contacte amb la naturalesa. Durant aquestes vacances, en gaudeixen 5.039 joves de CaixaProinfància, dels quals 2.000 són de Catalunya.

Treballant per trencar el cercle de la pobresa infantil

CaixaProinfància busca trencar la línia de transmissió de la pobresa de pares a fills afavorint el ple potencial i les capacitats dels menors. El programa s’adreça a la infància en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social, amb la finalitat de promoure el seu desenvolupament de forma integral. Per fer-ho, afavoreix i impulsa polítiques de millora de l’equitat, la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per als menors i les seves famílies.

El programa es va posar en marxa el 2007 per donar resposta a les necessitats de les llars amb població infantil d’entre 0 i 18 anys en risc o situació d’exclusió, la qual cosa comporta el desenvolupament d’un pla de treball amb tota la família. Aquest abordatge integral de la pobresa infantil, centrat en el treball diari amb tot el nucli familiar, s’ha traduït en l’atenció d’un total de 303.900 menors i 176.277 famílies de tot l’Estat i en una aportació de 496 milions  d’euros per part de “la Caixa”. Cada any, més de 60.000 nens i nenes són atesos per CaixaProinfància.

El programa es desenvolupa a les principals ciutats espanyoles i és present a totes les comunitats autònomes del territori espanyol.

Un dels objectius fonamentals de CaixaProinfància és garantir la promoció socioeducativa dels menors, ja que es considera que d’aquesta dependrà, en gran part, el seu benestar futur. Aquest objectiu es concreta en el desenvolupament de cinc grans línies de treball: reforç educatiu, educació no formal i temps lliure, suport educatiu familiar, atenció i teràpia psicosocial i promoció de la salut.