Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Per saber-ne més

(Solidaritat Sant Joan de Déu) Aquest any, amb realitats com les que han sorgit de la COVID-19, la Magic Line té més sentit que mai. Per això, part dels projectes finançats són mesures extraordinàries per pal·liar les cares de la vulnerabilitat d'aquesta crisi.

Amb aquesta edició, a part de finançar projectes urgents per contrarestar els efectes de l'emergència del coronavirus, la Magic Line donarà suport econòmic a projectes de diversos àmbits: acollida i protecció internacional, dependència i tuteles, exclusió social, investigació, salut mental, sense llar, sociosanitari i aquest any, també, sensibilització. Amb el projecte #YoCambioTodo es vol sensibilitzar els joves en qüestions de salut mental i generar actituds positives i empàtiques cap a aquesta realitat. L'empatia és el primer pas per entendre i poder ajudar, i per això, es cobreixen igualment altres àmbits en les diferents etapes de la vida de les persones: infància, joventut i vellesa. No només acompanyant quan més ho necessiten, sinó fent un seguiment posterior, facilitant la inserció laboral i l'accés a productes alimentaris.

La solidaritat no té fronteres i per això, mitjançant els projectes de cooperació internacional, l’Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu segueix ajudant en la tutorització de les pràctiques assistencials d'infermeria SRN de l'escola a Sierra Leone, i diversos projectes al Senegal i Ghana. També volen que les persones que arriben al nostre país se sentin acollides, i ho fan acompanyant i donant allotjament a joves migrants sense referents familiars.

Aquest any, els projectes d'investigació es centren en les malalties de pediatria i també en els episodis psicòtics. Així mateix han ajudat a finançar l'estudi Kids Corona de l'Hospital Sant Joan de Déu, que ja ha té els primers resultats preliminars.

De el total aconseguit, s'invertiran 38.000 € en un paquet de mesures extraordinàries per a finançar projectes de primera necessitat sobrevinguts per la crisi de la COVID-19. De moment, ja s'han invertit 24.000 € per donar resposta a la situació de fragilitat que viuen les persones grans i també per oferir oportunitats laborals en el sector dels serveis de neteja a persones amb diversitat funcional o en situació de vulnerabilitat. La resta, s'invertirà a mesura que avanci la crisi i s'estableixin noves necessitats. Amb la campanya Les Cares de la Vulnerabilitat també col·laboren amb les persones més afectades per la pandèmia.