Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(CR) L’església catalana es prepara pel dia internacional de les dones, el 8 de març.  Aquest diumenge Alcem la veu es va concentrar davant la catedral de Barcelona per reivindicar la igualtat entre dones i homes dins l’església. Justícia i Pau Catalunya ha emès una nota en la que demana als creients donar un cop de timó a l’església perquè aquesta esdevingui més paritària i elimini les discriminacions.

A continuació reproduïm la nota de Justícia i Pau:

El pròxim Dia Internacional de les Dones és una nova oportunitat per prendre consciència de la necessitat d’avançar en favor d’un dels grans reptes actuals de la humanitat: la promoció de la dignitat de les dones i la superació de totes les estructures socials, paradigmes mentals, hàbits, normes, tradicions, actituds, llenguatges i situacions que, arreu del món, porten al menyspreu, l’explotació, la invisibilització, la discriminació, els abusos i maltractaments, i totes les diferents formes de la violència contra la dona —que atempten contra la seva dignitat, impedeixen la seva plena participació social i perjudiquen el bé comú.

La lluita pel dret a la igualtat entre homes i dones ha estat al llarg de la història, i és encara, un camí inacabat i ple d’obstacles. No obstant, els avenços són irreversibles. En aquest sentit, la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 va bastir un pilar fonamental de la nostra cultura, al proclamar la igual dignitat de tots els éssers humans i avui dia es tracta d’un principi jurídic ben assentat en tots els països democràtics.

Malgrat això, constatem que a la nostra societat persisteixen encara prejudicis i creences profundament arrelades que provoquen la discriminació, l’abús i la violència contra la dona en molts àmbits de la vida.

Des de Justícia i Pau mantenim la ferma convicció de la idèntica dignitat de l’home i la dona i, per tant, que és necessari treballar encara més intensament perquè totes les discriminacions i totes les formes de violència siguin eliminades. Homes i dones estan cridats a respectar-se i tractar-se en igualtat, sense privilegis i prejudicis culturals, en tant que comparteixen una mateixa dignitat, origen i destí.

Cal dir que la defensa de la igual dignitat entre l’home i la dona no ha de perdre de vista la realitat de les múltiples diferències irreductibles de totes les persones, independentment de si són o se senten homes o dones. El que és absolutament crucial és vetllar per tal que les diferències no es tradueixin en formes de discriminació, d'opressió, de marginació, sinó justament al contrari, afavoreixin la construcció de la convivència i la pau des de la pluralitat i la complementarietat.

Per a nosaltres, com a entitat cristiana, l’Evangeli de Jesucrist és un punt de referència clau en la història, punt de partida d’una bona nova de llibertat i dignitat humana. Jesús de Natzaret va ser un autèntic promotor de la dignitat de la dona, mostrant i promovent una actitud de respecte i atenció especial envers les dones, veritablement inaudita i revolucionària en els paràmetres culturals on va viure, i que ha deixat una empremta decisiva en la història.

Constatem també que l’Església Catòlica i moltes altres esglésies cristianes han estat històricament i són actualment un dels actors importants de promoció de les dones, amb la seva acció educativa, cultural, sanitària, assistencial i social. Avui dia, infinitat d’institucions i col·lectius cristians desenvolupen un ingent treball de promoció i suport a les dones que pateixen la pobresa, l’exclusió, l’explotació, el tràfic de persones o la violència, tot reclamant el reconeixement del seu paper clau en la societat.

Ara bé, a la vegada, cal dir que l’Església no és encara plenament coherent amb el missatge que proclama i té encara per davant un llarg camí per assolir les fites mínimes de corresponsabilitat en la vida de les seves comunitats, atès que les discriminacions per raó de gènere són encara presents.

Per tot això, ens afegim a aquelles veus que reclamen una reflexió a tots els nivells de la comunitat creient, que ens porti a eliminar tots els nivells de discriminació. Cal un exercici de discerniment que ens ajudi a tots/tes a canviar tot allò que suposi una discriminació de les dones. Volem formar part de la generació de persones creients que ha sabut donar un cop de timó cap a una societat i una Església paritària, tot donant testimoni de la nostra confiança en un Déu salvador i alliberador.