Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Jesuïtes Educació / Companyia de Jesús) Fa tres mesos, el 13 de desembre, vam fer públic l’inici d’un procés d’escolta a tots els centres educatius de la Companyia de Jesús a Catalunya. A data d'avui, aquest procés encara no ha conclòs, ja que algunes notícies i algun cas conegut recentment ens fan mantenir-lo obert.

En anunciar aquesta investigació, assenyalàvem que “hem decidit emprendre una investigació més sistemàtica dels possibles casos d’abusos sobre menors i conductes impròpies que en el passat –remuntant-nos fins els anys 60- hagin pogut succeir als centres educatius de Jesuïtes Educació. Informarem dels resultats d’aquesta investigació sempre respectant la voluntat de les víctimes i el dret a la presumpció d’innocència de les persones”.

Amb aquesta comunicació, volem reiterar el nostre compromís i fer arribar a les víctimes l’estat de la investigació sobre els casos ocorreguts en el passat.

D'aquesta manera, us comuniquem que ens hem entrevistat amb 19 persones (11 homes i 8 dones) que han contactat amb nosaltres a través del correu escoltar@fje.edu sol·licitant una entrevista. En 5 dels casos, per motius de distància, o perquè així ho ha demanat la víctima, l’entrevista ha estat telefònica (en una o diverses converses); les 14 entrevistes restants han estat presencials.

En aquestes entrevistes ha aparegut el nom de 7 persones sobre les que recauria alguna acusació d’abusos o de conductes impròpies, i que haurien passat en diferents dècades, i en 4 dels centres que són objecte de la investigació. Cal afegir-hi un cas aparegut recentment a la premsa i del que no havíem tingut notícia a través del nostre propi procés.

La persona més citada en les acusacions és el P. Lluis Tó, ja difunt. El 1992 va ser condemnat a dos anys de presó i sis d'inhabilitació per abusos sexuals sobre una menor, i després va ser destinat a Bolívia. La consciència de la gestió insuficient d'aquest cas i de que hi podia haver més víctimes, és a l’origen d’aquesta investigació.

Dues víctimes van parlar del P. Pere Sala. La gravetat de les acusacions va portar a obrir un procés canònic que està ara mateix en curs i a la imposició d'una sèrie de mesures cautelars. També les víctimes han presentat una denúncia davant dels Mossos d’Esquadra.

Per la premsa hem conegut recentment l’acusació i denúncia sobre el P. Antoni Roigé. Igualment, la Companyia de Jesús ha posat en marxa el corresponent procediment canònic, amb la imposició de mesures cautelars, per aclarir els fets.

Existeix un últim cas sobre un germà jesuïta que hauria portat, sens dubte, a iniciar un altre procediment canònic. Preguntats explícitament per aquest cas des de la premsa, i després d’aparèixer algun testimoni en la mateixa direcció, es va decidir obrir una investigació per clarificar la seva conducta en el passat i determinar quines mesures calia prendre. La seva defunció, el passat mes de febrer, va fer que es tanqués aquest procés.

De la resta de noms que han aparegut, un és un seglar, que fou jutjat i condemnat per possessió de pornografia infantil.

D'altra banda, han aparegut testimonis sobre tres jesuïtes més.

En un cas es refereixen a tocaments que haurien tingut lloc els anys 70. El jesuïta va morir el 2005.

Un altre cas es tracta de conductes impròpies de les que vem tenir coneixement a través d'una família l'any 2005. El jesuïta va ser apartat, des de llavors, de tot contacte amb menors. Les víctimes han volgut explicar la seva història i recordar el que va passar.

El tercer dels casos hauria ocorregut els anys 70 i es refereix a un jesuïta ja retirat. El testimoni parla d’expressions d’afecte ambigües per part d'ell.

El nostre primer deure i preocupació és envers les víctimes. Agraïm el seu coratge i esforç per donar aquest difícil pas endavant. Sabem que és dolorós remoure el passat. Alguns dels qui han parlat amb nosaltres expressaven que no volien altra cosa que explicar la seva història i ser escoltats. Altres esperen més, i necessiten un suport més gran. Hem de respondre. Demanem perdó pel sofriment que alguns jesuïtes han infligit i ens avergonyeix no haver-ho sabut evitar en el passat. Estem treballant amb la fundació Vicki Bernadet per veure quins han de ser els propers passos en el nostre acompanyament a les víctimes. Insistim en el nostre compromís, al mateix temps que demanem paciència, ja que aquest és un procés que cal fer amb cura, respectant cada cas, i salvaguardant i atenent moltes situacions particulars.

En paral·lel amb aquest procés i amb la investigació iniciada a altres llocs i obres apostòliques -que esperem fer extensives a totes les nostrs obres i institucions-, la Companyia de Jesús segueix prenent mesures i creant equips per garantir una política de tolerància zero i fer de totes les nostres institucions entorns segurs per als menors i persones vulnerables.

Junt a la investigació sobre els fets ocorreguts en el passat, si hi ha qualsevol cas en el present confiem que els mecanismes que tenim ens permeten treballar en la prevenció i la resposta ràpida enfront de qualsevol alerta o risc.

Aquest és un temps i un procés difícil, però necessari. I hem d'afrontar-lo per justícia, per honestedat i amb transparència i valentia. Gràcies als qui ens esteu ajudant de tantes maneres diferents a portar-lo a terme.

Barcelona, 15 de març de 2019