Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Direcció General d'Afers Religiosos/CR) El Departament de Justícia, per mitjà de la Direcció General d’Afers Religiosos, ha impulsat una declaració institucional amb motiu de la celebració de la Setmana Mundial de l’Harmonia Interconfessional entre totes les religions, confessions i creences. Es tracta d’una celebració establerta per l’ONU l’any 2010, que insta tots els governs a donar suport al missatge d’harmonia interconfessional i bona voluntat entre les diferents tradicions religioses.

La declaració de Departament de Justícia destaca la pluralitat religiosa del país i les iniciatives de diàleg interreligiós: “Moltes d’aquestes iniciatives han nascut de les mateixes comunitats religioses; d’altres, de la societat civil. I, en ocasions, han estat les diferents administracions públiques les que han posat els mitjans per facilitar aquests intercanvis. Tots aquests àmbits demostren tenir una consciència compartida, pel que fa a la importància de crear llaços entre els diferents col·lectius de creients. I també pel que fa a la necessitat que dialoguin i que estableixin xarxes de col·laboració amb altres entitats i col·lectius socials”.

El text no eludeix els “riscos” que pot suposar aquesta diversitat: “El desconeixement de les noves realitats pot ser un factor que doni lloc a l’aparició de recels o desconfiances, alhora que les mirades de sospita poden conduir algunes persones o col·lectius a tancar-se en si mateixos. Temors, en definitiva, que suposen un risc per a la cohesió social i que tercers actors poden aprofitar amb l’única voluntat d’obtenir-ne beneficis particulars”. En aquest sentit conclou que per fomentar el coneixement del fet religiós i la concòrdia entre les diferents confessions “les administracions locals, les associacions, els mitjans de comunicació, els partits polítics o el mateix Govern de la Generalitat tenen un paper essencial a l’hora de convertir l’harmonia interconfessional en una prioritat de país”.

Aquesta celebració és una crida a impulsar actuacions que fomentin el coneixement del fet religiós i la concòrdia entre les diferents confessions. En aquest sentit, la Direcció General d’Afers Religiosos, durant l’any 2021, va invertir prop de 400.000 euros en més de quaranta projectes de suport a les entitats religioses i socials, per contribuir al diàleg i la cohesió social en matèria de diversitat de creences. Arreu del país actualment hi ha actives més de trenta iniciatives de diàleg interreligiós i de foment del contacte entre les confessions i la resta de la societat.

En les darreres dècades Catalunya ha viscut una transformació econòmica i social que també ha afectat l’àmbit religiós. El nostre país acull més de tretze confessions religioses. La religió majoritària és la catòlica, seguida de les esglésies evangèliques, l’islam i els Testimonis de Jehovà. La darrera actualització del Mapa de les religions constata que hi ha 7.405 centres de culte, 5.956 de l’Església catòlica i 1.449 vinculats a altres confessions religioses.

La diversitat religiosa ha passat a ser un fenomen fàcilment perceptible a Catalunya. Per comarques, el Barcelonès, el Gironès, el Baix Camp i el Segrià són les que presenten una major diversitat, pel que fa al nombre de confessions que s’hi han establert.

Quant a la percepció de la ciutadania, segons dades del darrer baròmetre de la religiositat, un 87,4 % dels ciutadans consideren que entre les persones del seu municipi amb diferents cultures, nacionalitats o religions hi ha una bona relació, o com a mínim una relació respectuosa, i que si hi ha algun conflicte se soluciona pacíficament. D’altra banda, El 71,2 % dels ciutadans considera important que les diferents confessions religioses cooperin entre elles i que impulsin el diàleg interreligiós.