Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Galeria d'imatges

(Fundació Entre Tots i Per al Bé de Tothom) La Fundació “la Caixa” ha mostrat el seu suport, a través de CaixaBank, al projecte “Llars del Seminari” que gestiona la Fundació Entre Tots i Per al Bé de Tothom i que acull 18 famílies en situació de vulnerabilitat en habitatges dignes, per tal de donar-los-hi oportunitats i millorar la seva situació, fent-les participar com a protagonistes, d’una realitat social de comunitat. L’entitat social ha rebut una col·laboració de la Fundació “la Caixa” de 5.000 euros, canalitzada a través de l’Acció Social de CaixaBank.

Amb la crisi de la COVID-19 s’han obert molts interrogants sobre com plantejar el retorn a les activitats educatives dels infants i joves especialment en aquelles accions educadores que corresponen a la família.

“Llars del Seminari” permet poder atendre les necessitats bàsiques (alimentació, higiene, prevenció, integració, salut...), i les de caràcter social, (reforç escolar, prevenció de riscos, usos correctes de les instal·lacions i equipaments, formació i inserció laboral,...) de famílies vulnerables.

Moltes d’aquestes famílies han vist la seva situació agreujada per la crisi de la COVID 19, i des de Fundació Entre Tots i Per al Bé de Tothom s’han anat atenent aquestes necessitats amb recursos propis. La col·laboració de la Fundació “la Caixa” i de CaixaBank permetrà continuar atenent a les 18 famílies acollides a través d’ajuts materials i econòmics. També facilitarà el reforç educatiu dels infants i joves  i el foment en les famílies, pràctiques de salut, higiene, formació i inserció laboral, a l’hora que complementarà els recursos per a l’acompanyament  professional  i l’apoderament de les famílies acollides.

L’Acció Social, un dels pilars del Pla de RSC de CaixaBank

Gràcies a la seva capil·laritat territorial, la xarxa d’oficines de CaixaBank pot donar suport a la Fundació “la Caixa” en la seva tasca social, detectant necessitats d’entitats socials locals i canalitzant una part del pressupost de la Fundació. El 2019, el 92% de les oficines del banc van col·laborar amb algun projecte social i van fer possible que milers de petites i mitjanes entitats socials solidàries poguessin accedir a ajuts econòmics per a tirar endavant els seus programes.

La col·laboració entre la Fundació “la Caixa” i CaixaBank fa possible que milers de petites entitats socials solidàries puguin accedir a ajuts econòmics per a fer realitat els seus projectes. Cada any, més de 11.000 projectes reben, globalment, uns 44 milions d’euros del que es beneficien més de 7.000 entitats socials arreu de l’Estat.