Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Fundació FOESSA) La Fundació Foment d'Estudis Socials i Sociologia Aplicada (FOESSA) convoca un concurs de recerca de projectes socials per executar-lo durant l'any 2022. Aquesta iniciativa persegueix contribuir, a través del finançament de projectes de recerca social, a l’aprofundiment i coneixement de la realitat social de tot l'estat. En línia amb aquest objectiu, els projectes de recerca que es presentin a concurs hauran de centrar la seva atenció especialment en els nous factors exclusògens i els nous processos socials que poden cristal·litzar en noves dinàmiques generadores d’exclusió social.

Els projectes de recerca que es presentin a aquesta convocatòria hauran de versar sobre les temàtiques incloses als quatre eixos fonamentals que sintetitzen les línies de recerca de la Fundació FOESSA: estructura social i desigualtat; agents i actors socials; dimensió internacional del desenvolupament i processos globals; i metàfores que generen model social. Aquestes temàtiques es detallen a la pàgina web de la Fundació FOESSA.

Les bases del concurs

A fi de garantir la transparència del procés de selecció dels projectes de recerca que concorrin a aquesta convocatòria, les bases del concurs detallen els criteris de participació (administratius i tècnics) i de selecció dels mateixos. Aquestes bases estan disponibles en obert.

Poden presentar-s’hi aquelles persones físiques, majors de 18 anys, o entitats jurídiques que compleixin, entre d’altres, els requisits de ser autors i titulars de tots els drets d’autor inherents al projecte amb què concorren.

El premi és una dotació econòmica de 15.000 euros amb l’objecte de desenvolupar totalment o parcialment el projecte guanyador, fins a convertir-lo en un informe de recerca. Aquest import inclou totes les despeses necessàries per realitzar la investigació.

La recepció de candidatures va començar el 15 de desembre de 2021 i es prolongarà fins al 28 de gener del 2022. La data de comunicació del projecte de recerca seleccionat serà al llarg del mes de març del 2022.

FOESSA és una entitat privada sense ànim de lucre, d’àmbit estatal, fundada per Cáritas Española. Entre els seus propòsits principals, busca “servir els interessos generals de la societat a través de la recerca aplicada i la difusió de temes socials, a promoció i realització d’estudis de recerca relatius a la realitat social, cultural i econòmica d’Espanya i d’altres països”.