Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Obra social “la Caixa”) Més de 7.000 persones i el seu entorn familiar seran les beneficiàries dels ajuts que la Fundació ”la Caixa” ha concedit a 16 projectes socials proposats per entitats a Catalunya, concretament a les províncies de Barcelona (15) i Lleida (1). Amb l’impuls de 443.610 euros, fomenten el desenvolupament social i educatiu de nens i joves en situació de vulnerabilitat i promouen la inclusió social de persones en risc o situació de pobresa i exclusió. Aquests projectes han estat seleccionats en la convocatòria de Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social, que en el conjunt d’Espanya destina 2,5 milions d’euros a 89 projectes socials amb més de 27.000 persones beneficiàries.

La Fundació ”la Caixa” té la voluntat d’actuar, de manera decidida, contra les situacions de vulnerabilitat i d’exclusió apostant per les persones, amb un model holístic d’atenció comunitari dirigit a elles. Per aquesta raó, la present convocatòria incideix en dos àmbits d’actuació que inclouen accions d’atenció a la primera infància, suport social i educatiu, atenció psicoterapèutica i emocional, atenció social bàsica, apoderament personal i processos de desenvolupament comunitari per a la inclusió social de persones vulnerables.

Els projectes seleccionats en l’àmbit del desenvolupament social i educatiu de nens i joves en situació de vulnerabilitat i de les seves famílies parteixen de la voluntat de trencar el cercle de la pobresa apoderant els nens i adolescents i potenciant la família com a eixos de l’acció socioeducativa. S’han seleccionat 44 projectes, amb 11.538 beneficiaris.

En l’àmbit de la promoció de la inclusió social per a persones amb risc de pobresa i exclusió, la finalitat prioritària dels projectes és impulsar accions que facilitin el desenvolupament integral i els processos d’inclusió, potenciant les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats. S’han seleccionat 45 projectes, amb 16.052 beneficiaris.

A més, 38 del total dels projectes seleccionats en aquests dos àmbits cobreixen de manera complementària necessitats bàsiques de les persones més vulnerables a les quals van dirigits, com ara l’alimentació i la higiene, o el subministrament de roba, material escolar o productes farmacèutics de primera necessitat.

Aquesta és la segona convocatòria del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials 2020, que aquest any inverteix un total de 17,3 milions d’euros també a l’atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia, així com a la inserció sociolaboral, habitatges per a la inclusió social, la promoció de la interculturalitat i l’acció social en l’àmbit rural.

Un ajut més necessari que mai

Els projectes seleccionats en aquesta convocatòria responen a les necessitats que han reafirmat la seva importància i atenen col·lectius especialment vulnerables davant la crisi derivada de la Covid-19. En aquest sentit, la Fundació ”la Caixa” ha reforçat el seu suport a les entitats impulsores d’aquests projectes per garantir que els ajuts arribin a les persones i col·lectius més vulnerables i que estan patint de manera més severa els efectes d’aquesta pandèmia, com poden ser famílies amb nens que tenen dificultats pera cobrir necessitats bàsiques, persones sense sostre, dones víctimes de violència, exreclusos en procés de reinserció o persones migrades en risc o situació d’exclusió.

Cal destacar l’esforç de les entitats promotores dels projectes per estar al costat dels col·lectius més fràgils impulsant intervencions que donen resposta a les noves necessitats socials sorgides de la pandèmia, com l’acompanyament, l’orientació i la formació a les famílies, el reforç escolar dels nens i nenes i el suport psicosocial a les persones en situació o risc d’exclusió. Per això, la Fundació ”la Caixa” no només ha garantit que els criteris de selecció compleixin amb aquests objectius sinó que ha donat seguiment i opció a la reformulació dels projectes seleccionats, a més de simplificar la tramitació dels ajuts.

Com cada any, els criteris de selecció dels projectes també han tingut en compte el suport de l’Administració o la col·laboració efectiva entre entitats socials a través del partenariat i la implicació de la comunitat on es desenvolupen. El director general de la Fundació ”la Caixa”, Antoni Vila, ha destacat l’esforç i el compromís de l’entitat: “La lluita contra la pobresa que pateixen milers de famílies vulnerables i menors en situació de risc d’exclusió continuen sent objectius prioritaris per a la nostra fundació, i més davant l’actual context de crisi sanitària i social que incideix en aquests col·lectius de forma especialment severa. Per això, hem d’agrair la responsabilitat i el paper que desenvolupen les entitats a l’hora d’impulsar projectes que responen a les necessitats socials del moment”.

Compromesos amb el desenvolupament sostenible

El Programa d'Ajuts a Projectes d'Iniciatives Socials 2020 revalida un any més el compromís amb les entitats, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030 de Nacions Unides (ONU), donant suport a iniciatives que garanteixin una vida saludable i promoguin el benestar de totes les persones, especialment els col·lectius que atén la convocatòria, més vulnerables davant la situació actual.

Premis “la Caixa” a la Innovació Social

Un any més, la Fundació ”la Caixa” concedirà un reconeixement especial a les entitats que desenvolupin, a partir del programa de convocatòries, els projectes més disruptius, ja sigui per implementar nous models d'intervenció social o de gestió, o per aportar una visió transformadora de la societat. La setena edició dels Premis ”la Caixa” a la Innovació Social atorgarà 10 premis de 15.000 euros cadascun, que suposaran un impuls addicional per a cada un dels projectes guardonats. Les candidatures es valoraran sobre la memòria i els resultats dels projectes que es postularan per als premis.