Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Fundació Pere Tarrés) El degà de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL, Joan-Andreu Rocha, explica en aquesta entrevista la nova proposta formativa on line que prepara la Facultat. Parla de “la socialització del coneixement” que els porta a anar “més enllà del context geogràfic del territori en que ens trobem”. Rocha diu que, tenint presents “els límits de la tecnocràcia i la bretxa social que pot generar”, el model que proposen no està tan centrat en la innovació tecnològica, i que presenta "un escenari de treball col·laboratiu, actiu i reflexiu construït entre el docent/tutor i l’estudiant”.

Per què la Facultat Pere Tarrés ofereix ara una formació mitjançant elearning?

Des de fa anys que a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés valorem la possibilitat d’ampliar la nostra oferta formativa a l’àmbit de la formació a distància. D’entrada pensàvem que, donat que els camps de la intervenció social se centren en la persona, aquesta formació havia de ser presencial, i per això la nostra oferta de cursos on-line era molt limitada. Les noves fronteres de la formació universitària i els nous models de capacitació tecnològica que s’han anat imposant durant l’últim decenni ens demostren, però, que una bona formació elearning pot oferir també els valors educatius que considerem essencials. Simultàniament, des de diversos llocs d’Espanya i d’Amèrica Llatina ens han estat demanant de poder ampliar la formació més enllà de les fronteres del nostre territori. La situació de confinament deguda a la pandèmia de la covid-19 també hi ha influït. Tot això ha contribuït a que la nostra Facultat opti per ampliar els seus horitzons en el camp de la formació via elearning.

Quin valor aporta aquesta nova proposta formativa?

L’aportació d’aquesta proposta formativa es pot percebre a dos nivells. El primer, de caràcter més general, respon a l’expertesa de la Facultat Pere Tarrés, que durant més de 25 anys s’ha anat constituint com un referent en el camp de l’educació social, el treball social i altres àrees vinculades a forjar una societat millor. Aquesta expertesa està directament lligada a l’experiència de la Fundació Pere Tarrés, de la qual en forma part, la qual durant més de 60 anys ha desenvolupat múltiples iniciatives en l’àmbit de la intervenció social que enriqueixen la visió i la missió de la Facultat. Un segon nivell, més específic, està vinculat a la socialització del coneixement: partim del principi que els nostres coneixements i expertesa s’han de poder compartir en múltiples àmbits, més enllà del context geogràfic del territori en que ens trobem i aprofitant els anys d’experiència en la formació d’agents socials mitjançant una formació centrada en la persona i en l’estudi de casos específics que permeten avançar progressivament vers la comprensió global de les nostres àrees específiques de formació.

Quin és el model de formació elearning que ofereix la Facultat?

El model de formació elearning que proposem no se centra tant en la innovació tecnològica, donat que tenim presents els límits de la tecnocràcia i la bretxa social que pot generar. Accentuem més l’adaptació del nostre format formatiu, molt proper a cada estudiant i al desenvolupament dels seus coneixements i competències, ara amb un seguiment virtual. La metodologia d’aquest model d’aprenentatge es basa en un sistema d’elearning de tipus blended (amb l'ús de diverses metodologies d'aprenentatge) i centrat en el procés formatiu del l’estudiant o Self Directed Based Learning (aprenentatge orientat a les necessitats de l’estudiant) amb un seguiment proper per part del docent/tutor, que estructura la formació en un procés d’avaluació continuada i d’aprenentatge continu. S’assoleix així un escenari de treball col·laboratiu, actiu i reflexiu construït entre el docent/tutor i l’estudiant.

Quina formació concreta es farà en el camp de l’elearning a partir d’ara?

La nostra intenció inicial és poder anar oferint formació centrada sobretot en àmbits específics de la intervenció social, particularment a nivell de títols d’expert universitari (15 crèdits). D’aquesta manera els estudiants que no poden fer un curs presencial de més durada es podran beneficiar dels cursos centrats en temàtiques específiques que enriqueixin les seves competències professionals. Fins ara la nostra Facultat ofereix online l'expert universitari en direcció estratègica d'organitzacions no lucratives, i en gestió de residències i altres recursos per a gent gran. A llarg del curs acadèmic 2020-2021 començarem a oferir diversos títols d'expert sobre acompanyament socioeducatiu en entorns virtuals, les eines per a l'acompanyament socioeducatiu amb petita infància, la inserció laboral, o l’ètica aplicada a l'acció social. Al llarg del curs 2021-2022 volem estendre els programes via elearning a l’àmbit de l'acció social amb infància i adolescència, l’oci educatiu, la cooperació pel desenvolupament i altres àrees d'expertesa de la nostra Facultat.

A qui va adreçada aquesta proposta de formació a distància? 

A totes les persones vinculades a l’àmbit de la intervenció social interessades en la formació universitària que vulguin aprofundir en els coneixements i les competències necessàries de diferents àmbits i que necessiten poder fer-ho amb una certa flexibilitat horària degut als seus compromisos professionals i/o personals, però que volen assegurar també un seguiment personalitzat en la seva formació. Al mateix temps està pensat per a un públic ampli de l’Estat espanyol i l’Amèrica Llatina, que des de fa un temps ens demanen poder seguir la formació que sobre múltiples temàtiques ofereix la nostra Facultat, però que no tenen la possibilitat de fer-ho mitjançant els cursos presencials. En el seu conjunt, la consolidació de la formació via elearning que està fent la Facultat Pere Tarrés respon als nous reptes de la formació universitària, que mira més enllà del propi territori i de les pròpies aules materials per estendre’s a l’àmbit de la formació virtual, tant nacional com internacional.