Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Per saber-ne més

(Jesuïtes) Els Exercicis Espirituals contenen una proposta interessant per a qualsevol persona amb inquietuds culturals i espirituals. En el seu itinerari i el seu desig de fer grans coses, Ignasi acabà descobrint que no cal anticipar-se sinó deixar-se guiar per Déu i a partir d'aquí elaborà els Exercicis Espirituals com a mètode. En definitiva, són una pedagogia espiritual per tal que la persona que els practica es trobi a si mateix.

Habitualment la pràctica dels Exercicis Espirituals s'ha identificat amb una experiència que implica retirar-se durant un mes a una casa d'espiritualitat, però des de fa anys que ja existeixen diverses modalitats per fer-los, durant un temps més curt, o realitzant-los al llarg de sis mesos, però mantenint el ritme de vida habitual i adaptant-se als horaris familiars o laborals, el que anomenem "exercicis a la vida quotidiana".

No s'haurien d'entendre només com una alternativa per a aquelles persones que no poden fer una aturada d'un mes, sinó que, en aquesta modalitat dels exercicis, la relació directa amb la quotidianitat es converteix en un valor. I així ho corrobora l'experiència de les persones que els han realitzat. De fet, alguns dels participants busquen precisament una experiència que els porti a integrar la pregària en el quotidià i ser conscient de la presència de Déu en el dia a dia.

Pel què fa a la metodologia, a cada persona se li donen una sèries d'exercicis per a fer a casa cada setmana i als quals es recomana dedicar-hi almenys una hora cada dia. Són lectures, pregàries, orientacions.... Setmanalment el participant s'entrevista amb un acompanyant que li adapta les orientacions generals i en fa el seguiment. I en tres moments (a l'inici, al mig i al final de l'experiència) es realitza una trobada presencial de dos dies amb tots els participants.

Ja fa més de 30 anys que els Jesuïtes de Catalunya ofereixen aquesta possibilitat, i actualment unes 40 persones opten cada any per aquesta modalitat. Majoritàriament es tracta de persones que es troben en un moment familiar i/o professional que els dificulta retirar-se totalment durant un període llarg de temps.

La proposta dels Exercicis per la Vida Quotidiana per al curs 2019-2020 es pot consultar en aquest enllaç.