Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Per saber-ne més

Enllaços relacionats

(Justícia i Pau) Ahir es va iniciar a Ginebra l'assemblea del centenari de l'Organització Internacional del Treball (OIT), un "parlament mundial sobre el treball”  al qual assisteixen 5.000 persones delegades.

La iniciativa Església pel Treball Decent (ETD) - Càritas, Conferència Espanyola de Religiosos (CONFER), Germandat Obrera d'Acció Catòlica (GOAC), Justícia i Pau, Joventut Estudiant Catòlica (JEC) i Joventut Obrera Cristiana (JOC) - comparteixen la necessitat de posar a les persones en el centre de totes les prioritats que es subratlla en l'informe "Treballar per a un futur més prometedor" de la Comissió Mundial sobre el futur del Treball, que serà debatut en les sessions de l'assemblea del Centenari que l’OIT celebra a Ginebra del 10 al 21 de juny.

A aquesta reunió, que el director general de l'OIT, Guy Ryder, defineix com un “parlament mundial sobre el treball”, assisteixen més de 5.000 delegats i delegades de tot el món. A la delegació del Moviment Mundial de Treballadores Cristians participa Toni Santamaría, militant de la Germandat Obrera d'Acció Catòlica (GOAC), una de les entitats que integren l’ETD.

L'informe proporciona una anàlisi en profunditat del futur del treball, orientat a establir les bases per assolir la justícia social al segle XXI. En aquest horitzó, el treball decent és essencial per a les persones, per a la pau i per al planeta, en el marc d'un nou contracte social que prioritzi la persona i preservi el treball

 

Per a l’ETD és important la coincidència entre les preocupacions de l'OIT, les reivindicacions i propostes del moviment sindical internacional, els plantejaments de la Doctrina Social de l'Església i el magisteri del papa Francesc al voltant de la urgent necessitat d'aquest nou contracte o pacte social que prioritzi a les persones, la seva dignitat i el valor del seu treball.

La declaració final que s'adopti en aquesta reunió centenària ha d'establir un nou contracte social que, entre altres qüestions, prioritzi el respecte als drets dels treballadors i treballadores amb una Garantia Laboral Universal que protegeixi els drets de tots els treballadors, un salari adequat , la limitació de les hores de treball, la seguretat i salut en les relacions laborals, la no discriminació, la llibertat sindical i la negociació col·lectiva, la igualtat de gènere, la protecció social universal, l'aprenentatge permanent, la gestió humana de les noves tecnologies, la lluita contra la crisi ecològica i el diàleg social compromès com a fórmula per resoldre els inajornables reptes.

Resulten inspiradores, en aquest sentit, la reclamació del papa Francesc d'un “nou pacte social humà, un nou pacte social per al treball”, essencial per a la democràcia i per a les persones, que atorgui “dignitat, respecte, honor, llibertat, drets per a tots”. Un pacte social i cultural que ens permeti viure junts (Evangelii gaudium, 239).

 

L'aportació de la Doctrina Social de l'Església

Recordant les paraules del Papa a Laudato si', és urgent tenir cura de la casa comuna i la família humana, amb especial atenció als pobres i la fragilitat del planeta, reptes que estan íntimament vinculats perquè insten a la cura de la vida per poder construir el món des de la fraternitat. Per a això, “és essencial tenir cura del treball humà i la seva dignitat, en un món en què fem tot el contrari”. I per això, “el treball és una prioritat humana i, per tant, una prioritat cristiana”, subratlla Francesc.

La Doctrina Social de l'Església recull una qüestió clau: la prioritat del treball (persones) sobre el capital (coses). Això implica, deia sant Joan Pau II a Laborem exercens, que els drets de la persona a la feina han de ser el criteri decisiu per organitzar tota l'economia i no, com passa ara, deixar que la rendibilitat econòmica sotmeti els drets de treballadors i treballadores .

Aquesta prioritat del treball és el que reclama un nou contracte social que protegeixi efectivament la dignitat de les persones i posi les coses al seu lloc, el que, al mateix temps, requereix impulsar un profund canvi de model econòmic “fruit d'una cultura de comunió , basat en la fraternitat i l'equitat”. Per avançar cap a aquest objectiu és prioritari promoure la dignitat del treball, el treball decent i la protecció dels drets de totes les persones i famílies treballadores.

 

La iniciativa “Església pel Treball Decent” sorgeix a Espanya l'any 2015 fent seu l'objectiu impulsat per la Santa Seu, l'OIT i organitzacions d'inspiració catòlica, de col·locar explícitament el “treball decent per a tothom” entre els objectius de desenvolupament sostenible a l'agenda post-2015.