Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Galeria d'imatges

(FECC-Pastoral) Aquest dimecres ha tingut lloc la presentació en línia de la propera edició de l’Escola de Pastoral (EdP en endavant) pel proper curs 2020-2021, que serà ja la tretzena. Es tracta d’una formació dirigida pel Departament de Pastoral de l’Escola Cristiana amb el reconeixement i suport de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’esport, Blanquerna, de la URL, sota el títol d’Expert en Pastoral Educativa. Més enllà de les característiques tècniques del curs, que es poden trobar al web de formació de l’Escola Cristiana, s’han remarcat alguns trets que fan d’aquesta EdP una aposta imprescindible per les escoles cristianes a través dels següents punts.

Una formació per una acció evangelitzadora integral i integradora

L’EdP no es presenta com una formació integrista, o exclusiva, per agents de pastoral que actuïn con mers canals de replicació de continguts d’identitat institucionals. Així i tot, sí que es tracta d’una formació integral pel seu caràcter de transversalitat, que engloba tant les diferents etapes educatives com totes les persones que actuen al centre. També és una formació integral en tant que cerca ser una experiència personal que vagi més enllà de l’adquisició d’uns coneixements i destreses, per això es plantegen “sortides de camp” i es demana als participants que els dimecres de tot el curs escolar quedin reservats per fer una immersió plena en la formació i treure’n el màxim profit personal. Finalment, es tracta d’una formació integradora en tant que reverteix molt positivament en el quotidià i el saber fer dels agents de pastoral escolar, així com el saber estar atents a les necessitats més properes del personal dels centres, amb especial cura pel fet social.

Una formació que capacita la mirada, l’enteniment i l’acció per liderar i acompanyar la pastoral educativa

L’EdP s’estructura en tres mòduls d’aprenentatge que reben els noms de Visió Perceptiva, Visió Analítica i Visió Projectiva. Aquest estructura tripartida respon a l’esquema de la revisió de vida conegut com “Veure-Jutjar-Actuar” però que també troba ressò en d’altres concepcions tripartides de la persona humana, com el de la persona entesa des de la seva dimensió afectiva, la dimensió cognitiva i la dimensió pràctica. Es tracta d’una ampliació d’aquesta concepció integral esmentada que cerca capacitar a l’alumne per poder implementar, liderar , acompanyar i avaluar amb encert un pla de pastoral escolar.

Una formació atenta als carismes institucionals que brollen de l’Evangeli i l’amistat

Una de les riqueses i dels descobriments que fan els alumnes de l’EdP és el redescobriment del carisma propi de la institució educativa a la llum d’una mirada més àmplia sobre l’Evangeli i, especialment, a través dels llaços personals que s’estableixen entre els participants de les diferents institucions i titularitats escolars de caràcter confessional. Aquestes relacions i vincles,  que solen perdurar més enllà de la formació, es van forjant en una convivència que inclou una breu estona de pregària a l’inici de cada dimecres, les visites institucionals o les estones dels àpats inclosos en el curs.

Finalment, s’ha indicat que L’EdP s’emmarca dins d’una proposta formativa més àmplia,  dissenyada també pel Departament de Pastoral de l’Escola Cristiana, que va recollint els anhels, mancances i les intuïcions de millora que la comunitat educativa li fa arribar. Dins d’aquesta oferta formativa, destaquen els cursos programats per aquest estiu que tenen la mateixa voluntat de diàleg amb la realitat actual que l’EdP. Aquesta programació formativa consta del curs “Art i símbol”, on  es proposa el diàleg de l’acció pastoral amb el llegat patrimonial; el curs “Gamificació bíblica i intel·ligències múltiples”, on es proposa un diàleg entre l’Escriptura i les noves metodologies d’aprenentatge; el curs “El Silenci, company de camí espiritual”, on es proposa un diàleg entre l’experiència del confinament com convit al creixement interior; i el curs “Acompanyar en el dol i la malaltia a la comunitat educativa” on es proposa el diàleg entre les experiències de dol viscudes pels membres de les escoles arran del COVID19 i l’acció pastoral dels centres. Totes aquestes formacions, a diferencia de l’EdP que és de caràcter presencial, són en línia.