Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Fundació Escola Cristiana de Catalunya) L’escola concertada ha proposat al Departament que es concerti part de la seva oferta per poder donar sortida a moltes de les sol·licituds de FP que s’han quedat sense plaça. “Com a part del Servei d’Educació de Catalunya que som, volem donar resposta a aquesta necessitat”, expliquen des de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC). “Les mateixes mesures que s’han aplicat per als centres públics es poden aplicar als nostres centres: nous grups i ampliació de ràtio als ja existents”. Des del sector també es demana al Departament que, tenint en compte aquesta manca de places, es revisin les denegacions de concerts de CF que es van fer el mes de maig: en resolució publicada al DOGC el 4 de maig es va denegar el finançament de fins a 18 CF.

“En moments en què la taxa d’atur juvenil és tan elevada, cal apostar per una bona formació dels nostres joves, i la FP és una molt bona sortida. No podem deixar tants alumnes sense una oportunitat de formació finançada per l’Administració”, afirma la Secretària General de la FECC, Meritxell Ruiz.

El sector concertat demana al Departament que es compleixi allò establert a la Llei d’Educació, que en el seu article 5 estableix que “la formació professional de Grau Mitjà és gratuïta i universal”. Amb la concertació dels CF existents s’aconseguiria fer un pas vers aquesta gratuïtat i universalitat. L’escola concertada té moltes escoles que tenen ensenyaments concertats des de P3 fins a ESO i que no tenen concert per unitats de CF de Grau Mitjà. Si es concerten aquests cicles, el cost que hauria d’assumir l’estudiant seria molt més baix i es podrien acabar d’omplir CF que encara tenen vacants. Les escoles de la FECC, que pertanyen a organitzacions sense ànim de lucre, disposen actualment d’unes 900 places, que són les que han posat a disposició de l’Administració.

Des del sector s’està pendent de la resposta del Departament i es demana celeritat per poder aportar noves places de FP sostingudes amb fons públics. “Si davant la manca de llits d’hospital públics durant la pandèmia es va comptar amb els llits del sector privat, no s‘entendria que, davant alumnat de FP que s’ha quedat sense plaça, no es compti amb el sector concertat, que ja forma part del Servei d’Educació de Catalunya”.