Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(DGAR) El Grup de Recerca Anàlisi Social i Educativa (Gr-ASE) organitzarà el seminari internacional Educació i diversitat cultural. Perspectives comparades Catalunya-Quebec dins el projecte de recerca Diversitat cultural i igualtat d’oportunitats a l’escola (Programa Recercaixa2015), analitzarà des del punt de vista de les administracions i de la recerca, les polítiques, les actuacions i els reptes de futur dels sistemes educatius actuals respecte a la diversitat cultural i religiosa, a Catalunya i el Quebec.

El programa s’inicia amb la conferència Educació i diversitat: comparació dels contextos català i quebequès impartida per la Dra. Marie McAndrew de la Universitat de Montréal. El treball en seminari està dividit en tres sessions: la primera que aborda les polítiques, la segona els reptes i la tercera més centrada en els recursos i materials existents per treballar la diversitat cultural i religiosa en els centres escolars.

La Direcció General d’Afers Religiosos, que participa en la primera sessió del seminari exposant les polítiques i programes sobre diversitat religiosa en el sistema educatiu català,  ha mostrat un interès permanent en aquest àmbit d’actuació, amb l’objectiu de facilitar eines per garantir l’exercici del dret a la llibertat religiosa en l’àmbit educatiu. Entre d’altres, destaca l’elaboració de la Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres educatius de Catalunya, l’impuls de recerques sobre la gestió de la diversitat religiosa als centres educatius catalans, així com la realització de sessions formatives i assessorament als equips educatius.