Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Claret) Ara fa uns dies, l’Editorial Claret posava a disposició de tothom els continguts de la Lectio Divina Quaresma 2020 de manera gratuïta. A partir d’ara, també podran consultar-se els continguts de la Lectio Divina Pasqua 2020 a través de l’aplicatiu de La Missa de Cada Dia i de la web missadecadadia.cat, a l’apartat Lectures d’avui. L’Editorial vol afavorir, en aquests moments d’excepcionalitat, la pregària personal durant el temps de Pasqua. 

Recordem que els textos litúrgics de la missa també podran consultar-se amb la versió premium de la nostra aplicació La Missa de Cada Dia, de manera gratuïta, durant un mes. Per activar el període gratuït, és indispensable que es tingui un usuari registrat a l'aplicació i s'introdueixi el mateix correu electrònic al formulari de la pàgina https://primavera.missadecadadia.cat

La Lectio Divina és una lectura reflexiva que consta de sis passos: la preparació per rebre l’Evangeli, la lectura de l’Evangeli; la meditació per reflexionar sobre què transmet a cadascú el text llegit; l’oració en què es promou el diàleg amb Déu; la contemplació per aturar-se en el que s’ha sentit; i l’acció que consisteix en concretar en la vida tot allò que s’ha après amb la lectura. És un exercici espiritual per cada dia, durant el temps que dura la Pasqua.  El claretià Josep Roca és l'autor de les reflexions proposades per cada dia de Pasqua. L’autor aporta una espiritualitat molt arrelada a la gent després de 25 anys com missioner al Brasil.