Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Per saber-ne més

(CR/Arquebisbat de Tarragona) Aquest diumenge dia 10 de novembre celebrarem la Jornada de Germanor amb el lema «Sense tu no hi ha present. Amb tu hi ha futur». Amb la col·lecta que es duu a terme en aquest dia, l’Església demana als fidels contribuir econòmicament en el sosteniment de l’activitat de la seva diòcesi.  

Coindicint amb aquesta jornada, els bisbats presenten les seves dades econòmiques anuals. A nivell de totes les diòcesis amb seu a Catalunya, les aportacions voluntàries dels fidels (42.701.492 euros) sumat als ingressos procedents de l’assignació tributària (22.420.902,14 euros) van suposar el 60% dels ingressos ordinaris de l’Església durant el 2018. Pel que fa a les despeses, un total de 43.100.121,03 euros es van destinar a la conservació d’edificis i despeses de funcionament (40,36 %) mentre que un 24.850.049,91 euros va anar a l’acció pastoral i assistencial (23,27 %). La resta de partides van ser per a la retribució del personal laic, el clergat i per als centres de formació (Seminari, col·legis…).

Entre les deu diòcesis catalanes es gestionen 109 milions d'euros a l'any. Les dades de cada bisbat estan disponibles en les pàgines web o en els fulls diocesans.