Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Conferència Episcopal Espanyola) La Santa Seu feia públic el passat 12 de setembre, que el papa Francesc convocava als presidents de les Conferències Episcopals per parlar dels casos d'abusos en una reunió de caràcter privat que tindrà lloc al Vaticà entre el 21 i el 24 de febrer de 2019. Per aquest  motiu, el Comitè Executiu, en la reunió de setembre, va aprovar la creació d'una Comissió per preparar els materials de treball que presentarà el president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), el cardenal Ricardo Blázquez, en aquesta trobada. La comissió començarà els seus treballs aquesta mateixa setmana sota la presidència del bisbe d'Astorga, Juan Antonio Menéndez, canonista,.

Objectius de la Comissió

La Comissió tindrà, en primera instància, un caire fonamentalment jurídic. Estarà composta per juristes de la Junta de l'Episcopal d'Assumptes Jurídics; del Servei Jurídic Civil; del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostòlica; del Servei Jurídic de CONFER; i de la Vicesecretaria per a Assumptes Generals.

A més de la reunió de febrer, aquesta comissió  actualitzarà els protocols d'actuació de l'Església espanyola, que estan servint fins ara, per tractar els casos d'abusos a menors des del punt de vista jurídic i canònic. Posteriorment, i ja de manera interdisciplinària, treballarà en la redacció d'una nova normativa de la CEE per a la prevenció i protecció d'abusos sexuals a menors.

Aquesta nova normativa, que substituirà els protocols actuals, s'adequarà de manera més perfecta al "Model de Directives " redactat per la Comissió Pontifícia per a la Protecció de Menors amb finalitat d'ajudar a les Conferències Episcopals i a les Congregacions religioses a desenvolupar i implementar polítiques i procediments per a la protecció de menors i adults vulnerables contra l'abús sexual, per respondre als abusos a l'Església i per demostrar integritat en aquest treball. Aquestes directives es basen en la tasca ja iniciada per moltes Conferències i en l'orientació de la Carta Circular de la Congregació per a la Doctrina de la Fe del 3 de maig del 2011.

Declaració de compromís de l'Església Catòlica

L'Església Catòlica assumeix el compromís de: cuidar i educar, amb respecte i exercint el seu ministeri; protegir tots menors i adults vulnerables; crear comunitats segures i solidàries que ofereixin un entorn d'amor on hi hagi una vigilància informada sobre els perills de l'abús.

I ho farà: seleccionant i formant acuradament a tots aquells amb alguna responsabilitat en l'Església; responent a cada queixa d'abús contra el personal de l'Església; procurant oferir un ministeri apropiat de cura pastoral a aquells que han patit abús; i procurant oferir assistència i suport pastoral, incloent supervisió i remissió a les autoritats apropiades, a qualsevol membre de la comunitat eclesiàstica, que se sap que ha comès un delicte contra un menor, jove o adult vulnerable.

Procediment actual a Espanya

La Conferència Episcopal Espanyola compta des de juny de 2010 amb dos protocols d'actuació, d'acord amb la legislació de l'Estat i l'ordenament canònic. Tots dos són un ajut als bisbes, sacerdots, religiosos i institucions eclesiàstiques sobre la forma de procedir en cas d'agressions o abusos sexuals a menors, o possessió de pornografia infantil, entre d'altres supòsits.

Segons dret, són els ordinaris (bisbe o responsables de congregacions religioses) els que duen a terme, sota la direcció i coordinació de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, els preceptius processos per al tractament dels delictes en les seves respectives jurisdiccions eclesiàstiques.