Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(CR) Aquesta Setmana Santa la situació obliga a seguir el Tridu Pasqual davant d’una pantalla. L’emissió dels oficis a través de la televisió o de les diverses plataformes digitals també permetran viure la Setmana Santa, però d’una manera molt diferent. En família i casa, no amb la comunitat.

Entre les diverses iniciatives que volen ajudar a viure aquest moment, des de l’equip pastoral de la parròquia de Santa Maria de Mar de Barcelona s’envien cada dia als seu feligresos per WhatsApp indicacions per ajudar a “celebrar” sense comunitat. Viure la Pasqua davant d’una pantalla. Salvador Pié, teòleg i rector de Santa Maria del Mar, prepara aquests petits textos. Recollim els dels oficis de Setmana Santa com a petita guia.  

 

Setmana Santa davant d’una pantalla

L’equip pastoral de la parròquia de Santa Maria de Mar us proposem unes indicacions per sentir-nos més Església en les celebracions “televisives” d’aquesta Setmana Santa, enmig de la pandèmia que no ens permet celebrar-ho comunitàriament.

Donat que no podrem participar amb la comunió sagramental, podrem fer-ho amb la “comunió espiritual”, que tal com diu el Papa Francesc “ens ajudarà a redescobrir el valor de la comunió com a membres de l’Església”. Així, intentarem viure la “comunió espiritual” amb Jesucrist present en l’Eucaristia, que és el “pa partit per a la vida del món”, gràcies a la seva vida de servei i a la seva passió i mort salvadora, essent solidari amb tots els morts i sofrents d’aquests dies, així com els de totes les èpoques, i que amb la Pasqua ens encamina vers l’esperança d’ “un cel nou i una terra nova” per a tots.

Durant les celebracions no hem de fer servir els nostres mòbils per intercanviar informacions o reflexions. Es tracta de seguir la celebració amb un esperit atent i religiós que ajudi a viure la “Comunió espiritual” amb el Misteri de Jesucrist en el Tridu Pasqual: en l’Eucaristia del sant Sopar del dijous el vespre; en la Celebració de la Passió del divendres a la tarda; en la Vetlla Pasqual de la vigília del Diumenge i en l’Eucaristia Dominical de la Pasqua.

 

DIJOUS SANT. Missa de la Cena del Senyor

Pròleg del Tridu Pasqual que celebra l'Eucaristia, en la que Jesús ens deixa el pa i el vi com la seva presència sagramental, durant la celebració de la festa de Pasqua amb els deixebles. Per això, la primera Lectura recorda com els jueus celebraven la festa de Pasqua, i la segona Lectura narra com Jesús instituí l’Eucaristia. L’Evangeli de Joan, que es proclama en lloc de la institució de l'Eucaristia, descriu amb solemnitat l’entranyable escena del lavatori dels peus. D’aquesta forma es vol lligar l’Eucaristia, com a “pa partit per la salvació de tots”, amb el servei generós als altres, significat amb el lavatori dels peus (omès enguany per la pandèmia).

En aquest temps de pandèmia l’Eucaristia ens empeny a aquest servei generós als més necessitats a diversos nivells (el dia de Càritas...; acompanyar...; ajudar...; altres serveis...).

 

DIVENDRES SANT . Via Crucis. Celebració de la Passió del Senyor

No hi ha Eucaristia com a signe de dol. Hi ha la Celebració de la Paraula amb l’Evangeli de la Passió, una  solemne Pregària Universal, una Adoració de la Santa Creu i la Comunió. La Passió de sant Joan comença amb la pregunta de Jesús: “¿A qui busqueu?”; Jesús quan l’acusen diu: “La meva reialesa no és cosa d'aquest món. La meva missió és la de ser testimoni de la veritat”; a la creu Jesús diu al deixeble: “Aquí tens la teva mare (Maria)”, i un cop Jesús mor “del seu costat en sortí sang i aigua”. Pel Concili Vaticà II (LG 3) es tracta d'un símbol del naixement de l'Església amb els dos sagraments majors: l’Eucaristia (sang) i el Baptisme (aigua).

 

DISSABTE SANT. Pregària

No hi ha Eucaristia com a signe de dol. És el dia del silenci compartint el dolor, la confiança i la pregària com Maria. En aquest temps de pandèmia estem sofrint el dol i la solitud per la mort i el sofriment de tants éssers estimats. Jesucrist amb la seva passió i mort es solidaritza amb tot el sofriment i la mort, viscuda no com a final, sinó com a pas vers l'esperança d’”un cel i una terra nova, on no hi haurà, ni mort, ni dol, ni llàgrimes” en una vida plena amb Déu, compartida amb totes les persones de bona voluntat que ja ens han deixat.

 

NIT DE PASQUA. Vetlla Pasqual

“Aquesta és la nit en què Crist trencant els lligams de la mort ha pujat victoriós dels inferns. Què n'hauríem tret d’haver nascut, si no hi hagués redempció?”, proclama el Pregó de Pasqua (l’Exultet). Aquesta nit, la més gran de l’any, ens reunim per celebrar que Jesús ens ha obert les portes de la vida per sempre. Es comença amb l’encesa del Ciri Pasqual i el Pregó Pasqual, segueix una ampla i reposada Litúrgia de la Paraula sobre la Creació, Abraham i, sobretot, l’Èxode, seguit d’Isaïes i Ezequiel, sant Pau i l’Evangeli de sant Mateu on es diu a les dones: “No tingueu por, sé que busqueu Jesús el crucificat. Ha ressuscitat, aneu a dir-ho als deixebles”; segueix la renovació de les promeses del Baptisme i la litúrgia eucarística: Al·leluia!

 

DIUMENGE DE PASQUA. Missa de Pasqua

És la festa més antiga i més gran dels cristians, ja que celebra un esdeveniment que en tota la història de la humanitat només s'ha donat en la persona de Jesús: en efecte, només Jesús ha vençut la mort, tot ressuscitant per sempre! D'aquí també que d’aquest dia se’n digui Diumenge, que vol dir “Dia del Senyor”, i per això, el diumenge de cada setmana és record i memòria de Jesús com a Senyor de la vida i de la mort, ja que ha vençut allò que cap persona pot vèncer, com és la mort i tot el que ella representa. Per això el Prefaci pasqual d’avui proclama: “Jesús, tot morint, destruïa la nostra mort i ressuscitant ens ha tornat la vida”. Al·leluia. Al·leluia!!! En aquest temps dramàtic de pandèmia es fa més viva l’esperança en la vida plena que ens porta Jesús Ressuscitat!