Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Claretians) D’acord amb el compromís per aclarir qualsevol fet del passat i que s’assumeixin les responsabilitatspertinents, els Missioners Claretians de Catalunya ja han posat en marxa un Servei d’Acollida i Recerca sobre possibles casos d’abusos que s’hagin produït en les seves obres educatives. Com es va anunciar en anteriors comunicats, aquest servei s’ha encarregat a una persona externa a la institució. L’objectiu final és aprendre del passat perquè avui la infància tingui un entorn amb la màxima protecció, així com escoltar i atendre les víctimes.

Amb aquesta finalitat, s’ha encarregat a l’advocat Xavier Puigdollers la realització d’una recerca sobre aquests casos i que sigui la persona que atengui les possibles víctimes. Aquest servei se centrarà en fets contra la llibertat sexual que s’hagin pogut produir en els darrers 50 anys i atendrà tothom que s’hi vulgui dirigir. El Servei atendrà el canal de comunicació obert a través del correu electrònic prevenim@claretians.cat, que ja està actiu des del passat febrer.

El servei realitzarà un informe amb els fets i informacions recollides i amb propostes de mesures a prendre en l’àmbit civil i canònic. L’informe també proposarà l’atenció a oferir a les persones afectades i recollirà les mesures de prevenció vigents actualment que calgui millorar. Aquest informe està previst que es finalitzi abans d’acabar el 2019 i es donaran a conèixer els seus resultats. Qualsevol informació rellevant des del punt de vista penal serà traslladada a la justícia civil i a la Congregació de la Doctrina de la Fe, com s’ha fet fins ara (veure comunicat 11/03/2019).

Xavier Puigdollers té una àmplia trajectòria vinculada a entitats socials i d’atenció a la infància i és president de la Comissió del Dret de les Persones amb Discapacitat del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB). Ha estat president de la Secció dels Drets de la Infància i l’Adolescència del Col·legi de l’Advocacia;president de la fundació 'La Tutela' dedicada a la custòdia legal de persones amb discapacitats psíquiques,i ha col·laborat amb diverses institucions en temes vinculats a la protecció a la infància. En l’administració pública va ser, en diferents etapes, director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i director general d’Afers Religiosos.