• recursos
  Mirant el text
  Dij, 29/06/2017 per Josep Maria Solà a Mirant el text
  Aquest diumenge, llegim els versets finals del anomenat discurs missional de l'evangeli de Mateu (Mt 10,37-42). Es tracta d'unes dites de Jesús proclamades aïlladament i desprès reunides en una col·lecció que, segons alguns comentaristes sostenen, circulà com una obra independent. La lectura litúrgica es pot dividir en dues parts: els versets que fan referència a l'abnegació (37-39) i els que fan referència a l'acolliment (40-42).  Jesús demana una adhesió al seu projecte més forta que el vincle d'estimació que hi ha entre un fill i el seu pare i la seva mare. Aquí no s'hi ha de veure una desa...
 • Les homilies a Sant Felip Neri
  Diumenge XII de durant l’any. cicle A Barcelona, 25 de juny de 2017 Qui més qui menys, són avui molts i moltes els que es pregunten què redimonis és això de l’Evangeli? La resposta no pot ser més clara ni més consoladora i estimulant. L’Evangeli és bona notícia per a tots i a tots ha de ser transmesa. Per què? Perquè és Notícia de Salvació, i de Salvació Eterna. És clar que l’Evangeli topa frontalment amb una jerarquia de valors marcada per l’individualisme del que només busca el seu benestar personal, carregant sobre les costelles dels altres. Per això l’evangelització és conflictiva. I segon...
 • Llibres recomanats
  La filosofia de la religió és una disciplina filosòfica bastant actual i bàsicament sense tradició acadèmica a casa nostra, que fa un tractament no religiós de la religió. ...
 • Mirant el text
  Dij, 22/06/2017 per Josep Maria Solà a Mirant el text
  Continuem aquest diumenge la lectura de l'evangeli de Mateu, tal com correspon al cicle A. El text que avui pertoca (10,26-33) forma part del discurs missioner (9,36-10,42), i és el segon dels cinc grans discursos escampats per tot l'evangeli: sermó de la muntanya (5-7); discurs missioner; de les paràboles (13,1-52); sobre l'església (18,1-35) i sobre els darrers temps (25,31-46). El discurs és una resposta a la necessitat que les ovelles tinguin pastor (9,36), a la manca de segadors (9,37) i al prec perquè Déu n'enviï més (9,38). El sermó és la crida que fa Jesús als deixebles a fi que s'apun...
 • Llibres recomanats
  Transitem per les coses sense habitar-les, parlem amb la resta sense sentir-los, assumim informació que no arribarem a pair mai. Tot passa en un galop sorollós, vehement i efímer. La velocitat amb què vivim no ens deixa viure. ...
 • Mirant el text
  Dv, 16/06/2017 per Josep Maria Solà a Mirant el text
  Un parell de versets del capítol 10 de la 1a carta de Pau als corintis llegim a la segona lectura d'avui (1Co 10,16-17), festivitat del Cos i la Sang del Senyor. Pau es val de la tradició sobre el sopar eucarístic (una tradició de la que en parlarà més endavant a 11,17-34) per argumentar sobre un problema que es dóna a la comunitat de Corint: la participació en els àpats on es menja carn sacrificada als ídols. L'apòstol defensa la incompatibilitat que es dóna entre la comunió dels qui participen en  sopar del Senyor i la comunió dels qui ho fan en els banquets idolàtrics. En moltíssimes cultur...
 • Les homilies a Sant Felip Neri
  Santíssima Trinitat. Cicle A Barcelona, 11 de juny de 2017 No volem viure la festa de la Trinitat apartant la mirada del món. No podem estar alegres i celebrar la festa de Déu oblidant els seus fills i les seves filles avui mateix        torturats         terroritzats        violats        i degradats de mil maneres. Necessitem creure en Déu Pare de tots els pobles i religions, força creadora que ens vol bé a tots. Roca ferma i sòlida on arrelar amb confiança i sense temor en aquests temps insegurs i brutals. Necessitem creure en Jesús, Fill de Déu i germà nostre, que ens dignifica i ens salva...
 • Llibres recomanats
  Cebrià Pifarré (1940-2016) projectà el seu mestratge i la seva activitat pastoral especialment en una varietat d'articles, centrats en la teologia, l'espiritualitat i la tradició monàstica. ...
 • Mirant el text
  Dij, 8/06/2017 per Josep Maria Solà a Mirant el text
  Llegim a la segona lectura de la festivitat de la Trinitat els versets finals de la 2a carta de Pau als corintis (2Co 13,11-13). Les cartes als corintis, tal com les tenim ara, recullen el text o fragments de vàries cartes que Pau els anà escrivint; alguns comentaristes pensen que van arribar a cinc. Els capítols 10-13 conservarien una d'aquestes cartes escrita a Efes a la tardor del 53. En ella Pau fa un fèrria defensa de la seva activitat pastoral. Els que ell anomena "superapòstols" (2Co 11,5) han qüestionat la seva autoritat, han dit que les seves cartes són fortes i dures, que ell és dèbi...
 • Les homilies a Sant Felip Neri
  Pentecosta. Cicle A Barcelona, 4 de juny de 2017 Els hebreus es feien una idea molt bonica i real del misteri de la vida. Així descriu la creació de l’home un relat dels segle IX abans de Crist: “Llavors el Senyor Déu va modelar l’home amb pols de la terra. Li va infondre l’alè de la vida i l’home es convertí en un ésser viu.” És el que ens diu l’experiència. L’ésser humà és pols. En qualsevol moment es pot ensorrar. Com podem caminar amb uns peus de pols? Com podem mirar la vida amb uns ulls de pols? Com podem estimar amb un cor de pols? Malgrat això, aquesta pols viu! Al seu interior hi ha u...
 • Llibres recomanats
  La paraula ''apocalíptic'' sona a l'actualitat com a sinònim de terrorífic, esfereïdor, catastròfic. Però de fet, la paraula ''Apocalipsi'', que és el nom del llibre que la tanca la Bíblia, vol dir revelació, manifestació. ...
 • Mirant el text
  Dij, 1/06/2017 per Josep Maria Solà a Mirant el text
  A l'evangeli d'aquest diumenge de la Pentecosta, llegim un fragment del capítol 20 (19-23) de l'evangeli de Joan que, si es té en compte que el 21 és un afegit, és el que conclou l'evangeli. L'escena que descriuen els versets que llegim està situada immediatament  desprès de la visita de Maria Magdalena als deixebles que, complint l'encàrrec de Jesús (20,17), els anuncia que Ell és viu. Els deixebles, tot i haver escoltat el missatge de Maria, es mantenen tancats i immersos en la por als jueus. El trobament de Jesús amb els deixebles els obrirà la mentalitat i esvairà totes les pors. Serà el c...
 • Llibres recomanats
  Aquesta obra está escrita amb un esperit i una finalitat pastoral. Mossén Rovira observa que a l'actualitat es dóna la tendéncia a adoptar el missatge cristiá com un relat interessant, que versa sobre la veritat peró que no és la pròpia veritat. ...
 • Les homilies a Sant Felip Neri
  L’Ascensió. Cicle A Barcelona, 28 de maig de 2017 Al llarg dels segles s’han divulgat formes molt diverses d’imaginar el cel. A vegades s’ha considerat el Paradís com una mena de país de les meravelles oblidant pràcticament Déu com a única font de la plenitud humana. Altres vegades, s’ha insistit gairebé exclusivament en la visió beatífica de Déu excloent tota altra mena de felicitat. També es parla amb freqüència de la pau eterna, final de totes les fatigues d’aquesta vida. Els teòlegs actuals són avui molt sobris en parlar del cel i defugen totes les representacions ingènues. La nostra pleni...
 • Mirant el text
  Dij, 25/05/2017 per Josep Maria Solà a Mirant el text
  Llegim, a la segona lectura d'aquest diumenge de l'Ascensió, un fragment del primer capítol de la carta als Efesis (1,17-23). Tot just al començament, trobem l'expressió: "Pare gloriós" o "Pare de la glòria". És una construcció rara en el llenguatge de l'Escriptura, uneix dos conceptes de contingut molt dens: glòria i Pare. "Kabod" és la paraula hebrea que es tradueix per glòria. El seu significat és "ser pesat". Quelcom que pesa es quelcom que té valor; d'aquí, per extensió, s'aplica a quelcom que té importància, honor, majestat. Així s'explica que "kabod" serveixi per parlar de la majestat i...