Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Càritas Diocesana de Lleida) El projecte de Resposta Eficaç de Càritas Diocesana de Lleida és un projecte que atén les necessitats amb caràcter d’urgència de les persones i famílies en situació d’emergència social. L’any passat va atendre les necessitats amb caràcter d’urgència de les persones i famílies en situació d’emergència social, equivalent a 383 llars, de les quals s’han atès a 897 persones (casos atesos).

S’han realitzat un total de 2.179 d’entrevistes, i s’han donat 4.894 respostes. Un 57% d’aquestes atencions han estat a dones i en un 84% dels casos hi ha menors al domicili. Tot i que predominen les famílies nuclears (amb un 46%) les famílies monoparental són entorn el 28%, les persones soles un 10% i la família extensa i sense relació de parentiu un 16%. El 30% de la població atesa és espanyola.

Pel que fa al concepte de les respostes, el 55% ha estat amb alimentació, el 28% amb habitatge i subministraments, el 8% amb temes relacionats amb salut, el 7% amb educació i el 2% amb altres conceptes.

En l’àmbit econòmic, s’ha realitzat una despesa total de 132.935,68 euros. El 63% d’aquesta despesa ha estat per habitatge i despeses (83.485 euros) i el 27% per alimentació (36.099 euros). A més distància es queden les despeses sanitàries (5.653 euros) i altres (7.696 euros)

La major part de les accions donen resposta a la cobertura de necessitats bàsiques com alimentació, productes d’higiene, vestit, calçat, medicaments, habitatge i subministraments. Per gestionar les ajudes es facilita a les famílies l’entrega dels diners pel valor d’allò que hi ha sol·licitat, en el cas de pagaments de subministraments després de realitzar l’ajuda es recull el rebut pagat com a comprovant. També existeixen d’altres respostes com d’informació, orientació, derivació i assessorament, així com de formació laboral específica.