Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Càritas) El president de Càritas Catalunya, Francesc Roig i Alexandre Blasi, president de la Mútua Intercomarcal, van signar a Barcelona un conveni de col·laboració entre ambdues entitats.

També van ser-hi presents per part de Càritas Luis Miguel Luna, secretari de Presidència i comunicació i Josep Llorens, tècnic voluntari. Per part de la Mútua, Enric González, director general, Lluís Sarró, cap de Gabinet de Presidència i Direcció General i Ana Mejía, responsable de relacions externes de la Sucursal de Barcelona.

L’objectiu d’aquest conveni és, entre d’altres, promoure la sensibilització en matèria de prevenció de riscos laborals i fomentar entre les empreses mutualistes i treballadors protegits el compromís social mitjançant el programa Empreses amb Cor de Càritas Catalunya.

Aquesta és una de les accions de responsabilitat social de la Mútua Intercomarcal, entitat molt sensible pel que fa a programes sociolaborals d’entitats que tenen com a finalitat atendre i donar suport a les persones més desfavorides. En aquest sentit se sent molt vinculada a la labor que està desenvolupant Càritas Catalunya.

Aquest conveni permetrà que Càritas Catalunya reforci els seus programes sociolaborals en l’àmbit de la prevenció i suport a treballadors i treballadores, sobretot autònoms.

Càritas Catalunya és una institució canònica amb personalitat jurídica pròpia que treballa contra la desigualtat i l’exclusió social dels sectors més vulnerables de la nostra societat. Actua com un pont de solidaritat entre les persones que tenen mitjans materials, culturals, humans i els que en necessiten.

Mútua Intercomarcal és una Entitat Col·laboradora amb la Seguretat Social tenint com objecte social la col·laboració amb les prestacions de Seguretat Social que li encomani la legislació vigent i amb especial incidència en la cobertura integral dels riscos professionals, prestació de cessament d’activitat i prestació de contingències comunes dels treballadors afiliats al règim especial de treballadors autònoms.