Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

A continuació reproduïm el manifest que ha fet públic els Moviments i Col·lectius Obrers Cristians de Catalunya i Balears: 

(MCOCCB) Celebrem un nou Primer de Maig, festa dels treballadors i treballadores d’arreu del món. En aquesta diada volem subratllar el seu accent reivindicatiu, pel context global i nacional en que ens trobem els que vivim del treball de les nostres mans.

Veure

A casa nostra, els polítics no es cansen de proclamar la recuperació econòmica del país i el manteniment del creixement econòmic. Aquesta veritat n’amaga una altra: el creixement de la desigualtat i el deteriorament de les condicions laborals i de vida de molts treballadors i treballadores.

Sí, la recuperació econòmica s’està distribuint injustament, essent la classe treballadora (amb treball o a l’atur, en situació de jubilació, en l’economia submergida, sense papers...) que suporta la pitjor part de la situació.

Novament cal tornar a denunciar les condicions laborals de les persones treballadores i la fragilitat, o sovint la vulneració, dels drets laborals: l’atur, la temporalitat, el treball a temps parcial involuntari, els falsos autònoms, els sous a la baixa, l’externalització de serveis en empreses multiserveis, les pensions miserables, la bretxa salarial home-dona, la distància salarial escandalosa entre els treballadors i els directius de les mateixes empreses... Totes aquestes qüestions afecten i condicionen la vida de les persones i de les famílies treballadores. Agreujades, a més, per les polítiques socials, també deficitàries, en àmbits tant fonamentals com la sanitat, l’educació, l’habitatge social, la cobertura de jubilació, etc.

Actuar

La deriva neoliberal ho converteix tot en un mercat, on sobretot el que preval són els beneficis de l’empresa i dels accionistes. Cal tornar a aixecar la veu per denunciar aquesta deriva i a favor de les persones treballadores, sobretot dels qui més pateixen aquestes condicions indecents, que impedeixen desenvolupar la vida com a persones lliures i éssers socials. A més, en un context on el futur del treball és una incògnita per l’impacte de les noves tecnologies i el seu efecte sobre els que vivim del nostre treball.

Com a treballadors i treballadores cristianes volem afirmar i reivindicar la irreductibilitat de les persones a mitjans de producció i de consum. AMB JESUS DE NATZARET  NO ENS CANSEM D’AFIRMAR QUE TOTA INSTITUCIÓ  HUMANA, COM EL TREBALL, HA D’ESTAR AL SERVEI DE LES PERSONES I NO  AQUESTRES AL SERVEI DEL TREBALL I DEL BENEFICI D’ALTRES (Mc 2,27).

“El treball no pot considerar-se com una mercaderia ni com un mer instrument en la cadena productiva de bens i serveis, sinó que, al ser primordial pel desenvolupament, té preferència sobre qualsevol altra factor de producció, incloent el capital." Papa Francesc

Jutjar 

Creiem que cal lluitar plegats per un TREBALL DECENT per a tothom, en correspondència a la dignitat de les persones. Per això fem les nostres propostes i reivindicacions. Cal:

  • Garantir uns salaris justos que permetin viure amb dignitat. Cal acabar amb la bretxa salarial, tant a nivell de gènere com a nivell generacional, així com reduir substancialment la diferència entre els sous més alts i els més baixos. 
  • Aconseguir que el Salari Mínim Interprofessional sigui de 1000€, segons el criteri de la UE.
  • Assegurar unes jubilacions dignes.
  • Denunciar l’obstaculització de la Renda Garantida Ciutadana i demanem la seva implementació ja.
  • Assegurar la defensa dels drets laborals davant la nova configuració del treball que s’està donant per les noves tecnologies.
  • Impulsar l’economia social solidària (cooperatives, empreses d’inserció...) com a veritables alternatives
  • Modificar la Llei d’estrangeria, per possibilitar que les persones treballadores immigrades tinguin el dret a regularitzar la seva situació sense la condició d’un contracte d’un any, veritable obstacle que ho impossibilita
  • Reduir la jornada laboral mantenint el mateix sou. Treballar menys per treballar tothom. Per uns horaris que permetin una conciliació laboral-personal
  • Vetllar pel pas dels estudis al món del treball. Que s’incorpori a la formació la recerca de feina i els drets laborals en els currículums acadèmics.
  • Potenciar l’autoorganització dels treballadors i treballadores, repensant els sindicats.

Moviments i Col·lectius Obrers Cristians de Catalunya i Balears: ACO, GOAC, JOC i MIJAC, Capellans Obrers, Religioses/os en barris Obrers i  Populars i delegacions de Pastoral Obrera de les diòcesis de Catalunya