(CR) Aquest 11 de setembre s’ha celebrat com cada any una missa a la Basílica de Santa Maria del Mar pels defensors de Catalunya. L’acte està organitzat per la Lliga de la Mare de Déu de Montserrat i l’ha presidit el seu consiliari i monjo de Montserrat, Josep Miquel Bausset.

Aquest és el text de l’homilia.

 

Homilia. Diada Nacional de Catalunya.

11 de setembre de 2019

Josep Miquel Bausset, osb

Manuel Milián Mestre afirmó en una entrevista concedida a elnacional.cat (19 agosto 2019): «Yo creo que para resolver un gran problema hay que sentarse en la mesa con quien sea, con Satanás en persona si conviene.» Un criterio claro y sin florituras. Este eminente político, fundador del partido Alianza Popular, reconvertido posteriormente en el PP, se refería a la cuestión catalana, vertiente independentista incluida. Limitar los contenidos del diálogo a lo políticamente correcto implica en el fondo su negación.

Manuel Milián Mestre va afirmar en una entrevista concedida a elnacional.cat (19 d’agost del 2019): «Jo crec que per resoldre un gran problema s’ha de seure a la taula amb qui sigui, amb Satanàs en persona si convé.» Un criteri clar i sense floritures. Aquest polític eminent, fundador del partit Alianza Popular, reconvertit posteriorment en el PP, es referia a la qüestió catalana, vessant independentista inclosa. Limitar els continguts del diàleg al que és políticament correcte implica en el fons la negació.

Som a l’avantsala de l’inici d’un curs lectiu que escolaritzarà 1.338.577 alumnes al segon cicle d’educació infantil, primària, ESO, batxillerat i formació professional.

En aquests dies és habitual facilitar les xifres d’alumnes, que són un bon orientador de l’estat de salut del nostre sector en particular i del sistema en general. Disposem d’unes dades inicials, fetes públiques a la roda de premsa del Conseller, i comparem sempre les xifres del curs que ara s’inicia amb les del que tot just acaba.

 

 

(Àlex Romero) Des que estic al Convent d’Arenys he anat alguns cops al metge: a una anàlisi de sang, al traumatòleg i al podòleg. Quan vaig anar a l’anàlisi de sang, em va atendre una infermera de mitjana edat i em va preguntar, entre d’altres coses, què estudiava. Tot i que em va costar, li vaig dir que estava estudiant per ser frare al convent dels Caputxins d’Arenys. Em va sorprendre que s’ho va prendre molt bé, fins i tot em va explicar que el germà d’un amic seu era monjo de Montserrat. 

En les democràcies modernes els poders legislatiu i executiu són jutjats pel poder judicial. El poder judicial es jutja a si mateix, encara que sigui en diverses instàncies. Què hem de dir, però, quan hi ha una única instància que s’ha de jutjar a si mateixa?

Primera part

Aquella mirada transparent i tan intel·ligent va provocar un moment de silenci, que tu Clara, que deus tenir 6 o 7 anys, vas aprofitar per fer la pregunta: “Escolteu, i per què hi ha fronteres?”

Ara sí, que el silenci era nostre. Tots callarem. Havíem estat comentant una notícia del diari. Tots els grans estats s’estan armant per defensar o atacar els satèl·lits que han enviat a l’espai i dels quals depèn pràcticament tota la informació i el control de les nostres societats i de les nostres vides.

Sempre he considerat que la Televisió Pública de Catalunya és globalment d’una gran qualitat. Així és reconegut majoritàriament al nostre país i els alts nivell d’audiència en són una prova.

Ara bé, crec que això té una clara i preocupant excepció: el tractament del fet religiós, indigne de la qualitat general d’aquesta cadena.

Una presència marginal

Diumenge XXIII de durant l’any. Cicle C

Barcelona, 8 de setembre de 2019

Hi ha quelcom que resulta escandalós i fins i tot insuportable a qui s’apropa a Jesús des del clima d’autosuficiència i d’afirmació personal i orgullosa de l’home del segle XXI.

Jesús és radical a l’hora de demanar una adhesió a la seva persona. Què vol dir això? Que l’home ha de subordinar-ho tot al seguiment incondicional de Jesús. Les paraules de Jesús són clares i rotundes: “El que no renuncia a tots els seus béns no pot ser deixeble meu.”