Amb la solemnitat de Jesucrist, rei de tot el món –i les fèries que la segueixen– es clou l’any litúrgic en el nostre ritu romà, enguany el diumenge 24 de novembre. Amb les I Vespres del diumenge següent –1 de desembre–, comença l’any litúrgic 2019-2020 amb la celebració del I Diumenge d’Advent. Propers territorialment al ritu romà trobem vigents altres dos ritus que hi conviuen: l’hispano-mossàrab (diòcesis espanyoles) i l’ambrosià (arxidiòcesi de Milà i diòcesis de Lugano, Bergamo i Novara). Ambdós tenen un Advent de sis setmanes, a diferència de les quatre setmanes romanes.

Audiència General 4 de desembre 2019

Catequesi sobre els Fets dels Apòstols

Estimats germans i germanes, bon dia!

Si fa temps que seguiu aquest blog, ja haureu vist que últimament estem repassant les diferents parts de la missa, i ja sabeu que en aquesta ocasió tocaria parlar de la comunió, punt molt important de la celebració.

Però hem decidit fer una parada en aquest recorregut i parlar d’un grup de persones que, conjuntament amb els rectors, treballen perquè tothom que participi d’una celebració pugui viure una trobada amb Jesús. Ens referim als equips de litúrgia de les parròquies.

Equips de litúrgia: fer celebracions significatives

Si hace tiempo seguís este blog, ya sabréis que últimamente estamos repasando las diferentes partes de la misa, y sabréis también que en esta ocasión deberíamos hablar de la comunión, momento muy importante de la celebración.

Sin embargo, hemos decidido hacer una parada en este recorrido y hablar de un grupo de personas que, en colaboración con los párrocos, trabajan para que toda persona que participe en una celebración pueda vivir un encuentro con Jesús. Nos referimos a los equipos de liturgia de las parroquias.

Equipos de liturgia: hacer celebraciones significativas

La carta a los Romanos termina con una exhortación encaminada a orientar el comportamiento que debe tener la comunidad cristiana. Un fragmento del tramo final de esta exhortación (Rm 15,4-9) lo leemos en la segunda lectura de este domingo.

El doctor Albert Florensa planteja la diferència entre informació i coneixement, així com la seva aplicació al món digital.

La carta als Romans acaba amb una exhortació encaminada a orientar el comportament que ha de tenir la comunitat cristiana. Un fragment del tram final d'aquesta exhortació (Rm 15,4-9) el llegim a la segona lectura d'aquest diumenge. 

L’Editorial Baula vol compartir amb els pares i mares, educadors, docents i catequistes la Col·lecció Bíblia i Escola, que està pensada perquè els infants  de 5 a 11 anys coneguin millor els personatges i les històries que narra la Bíblia i s'adonin que tenen molt a veure amb el que ells viuen.

“Tots tenim un àngel” és la campanya que un any més ha llençat Càritas Catalunya per aquest Nadal. Amb aquest lema es vol destacar el poder transformador que totes les persones tenim per canviar alguna cosa del nostre entorn que no ens agrada, que ens preocupa o que, senzillament, ens interpel·la. A més, aquest poder també ens capacita per ajudar i donar qualsevol tipus de suport a les persones que més ho necessiten.

Conèixer relats per a conèixer els moments més importants del naixement de Jesús, la seva família i els seus amics. El podeu descarregar, aquí: