Som a l’avantsala de l’inici d’un curs lectiu que escolaritzarà 1.338.577 alumnes al segon cicle d’educació infantil, primària, ESO, batxillerat i formació professional.

En aquests dies és habitual facilitar les xifres d’alumnes, que són un bon orientador de l’estat de salut del nostre sector en particular i del sistema en general. Disposem d’unes dades inicials, fetes públiques a la roda de premsa del Conseller, i comparem sempre les xifres del curs que ara s’inicia amb les del que tot just acaba.

 

 

(Àlex Romero) Des que estic al Convent d’Arenys he anat alguns cops al metge: a una anàlisi de sang, al traumatòleg i al podòleg. Quan vaig anar a l’anàlisi de sang, em va atendre una infermera de mitjana edat i em va preguntar, entre d’altres coses, què estudiava. Tot i que em va costar, li vaig dir que estava estudiant per ser frare al convent dels Caputxins d’Arenys. Em va sorprendre que s’ho va prendre molt bé, fins i tot em va explicar que el germà d’un amic seu era monjo de Montserrat. 

En les democràcies modernes els poders legislatiu i executiu són jutjats pel poder judicial. El poder judicial es jutja a si mateix, encara que sigui en diverses instàncies. Què hem de dir, però, quan hi ha una única instància que s’ha de jutjar a si mateixa?

Primera part

Aquella mirada transparent i tan intel·ligent va provocar un moment de silenci, que tu Clara, que deus tenir 6 o 7 anys, vas aprofitar per fer la pregunta: “Escolteu, i per què hi ha fronteres?”

Ara sí, que el silenci era nostre. Tots callarem. Havíem estat comentant una notícia del diari. Tots els grans estats s’estan armant per defensar o atacar els satèl·lits que han enviat a l’espai i dels quals depèn pràcticament tota la informació i el control de les nostres societats i de les nostres vides.

Sempre he considerat que la Televisió Pública de Catalunya és globalment d’una gran qualitat. Així és reconegut majoritàriament al nostre país i els alts nivell d’audiència en són una prova.

Ara bé, crec que això té una clara i preocupant excepció: el tractament del fet religiós, indigne de la qualitat general d’aquesta cadena.

Una presència marginal

Diumenge XXIII de durant l’any. Cicle C

Barcelona, 8 de setembre de 2019

Hi ha quelcom que resulta escandalós i fins i tot insuportable a qui s’apropa a Jesús des del clima d’autosuficiència i d’afirmació personal i orgullosa de l’home del segle XXI.

Jesús és radical a l’hora de demanar una adhesió a la seva persona. Què vol dir això? Que l’home ha de subordinar-ho tot al seguiment incondicional de Jesús. Les paraules de Jesús són clares i rotundes: “El que no renuncia a tots els seus béns no pot ser deixeble meu.”

 

 

8 de setembre: Diumenge 23 de durant l’any

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Déu de la llum i de la vida, que en Jesús ens heu mostrat una vida humana plena,

feu que, seguint-lo a ell, sapiguem ser, tant amb la nostra paraula com amb la nostra manera de d’actuar, llum per als qui tenim a prop.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Cuando era pequeña ya sentía cierta fascinación por las palabras: quería descubrir sus curiosidades, su origen, qué relación tenían con las demás palabras, me gustaba cómo sonaban y podía estar un buen rato repitiendo una palabra concreta, gozando de sus sonidos... Pero después de estar demasiado rato pensando en ella, llegaba un momento que esa palabra se hacía extraña y era difícil volver a asociarla con el objeto correspondiente: sin saber cómo, esa palabra había perdido su significado. En ese punto necesitaba descansar y volver a descubrir la palabra.

Redescubrir las palabras que pronunciamos

Quan era petita ja sentia certa fascinació per les paraules: descobrir-ne curiositats, d’on venien, quina relació tenien amb altres paraules, m’agradava com sonaven i podia arribar a estar uns quants minuts repetint la paraula, gaudint dels sons... Però després d’estar tanta estona pensant-hi arribava un moment que aquella paraula se’m feia estranya i em costava associar-la a l’objecte corresponent: ves a saber com, havia perdut el significat. Arribada a aquest punt necessitava descansar una estona i redescobrir la paraula una altra vegada.

Redescobrim les paraules que pronunciem