L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat l’ “Acord de ciutat per l’Educació 2030”, que “marca l’estratègia d’un model educatiu de ciutat basat en l’educació inclusiva, equitativa i de qualitat”, a partir de diferents eixos, com ara la universalització de l’educació 0-18 anys; la promoció de l’escola pública incrementant la seva oferta per impulsar l’escolarització de proximitat i continuar universalitzant l’educació infantil amb una xarxa d’escoles bressol municipals o garantir la gratuïtat de l’escolarització a tot l’alumnat dels 2 als 18 anys en situació de vulnerabilitat.

Fa poc temps que he fet el testament a cal notari. Abans, ja n’havia fet dos o tres a mà, perquè m’ho demanaven els companys de comunitat. Ningú no en podia esperar cap fortuna, però era qüestió de deixar les coses clares i evitar embolics quan morim. Ara que he aconseguit vendre el camp que em varen deixar els pares i que n’he repartit el diners tot seguit, puc preveure un destí a la poca cosa que deurà quedar quan arribi l’hora.

 

Dilluns passat parlava aquí del comiat de l’Empar i avui he de parlar del de la Graci. Amb vuit dies de diferència he dit adeu a dues amigues, totes dues de 66 anys. La Graci era la dona del meu germà Jaume, i va morir el passat dia 21 d’un càncer de pàncrees, detectat fa deu mesos.

(Eduard Rey –URC) Em demanen que escrigui algunes ratlles en l’avinentesa d’un nou aniversari de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC). Se m’acuden algunes preguntes, de present i de futur, tant respecte a l’URC com a institució com respecte a la vida religiosa a Catalunya en general.

(Justícia i Pau) Series capaç de parlar al responsable de la mort del teu fill? I d’abraçar-lo? Podries perdonar-lo després de saber tota la veritat sobre aquest fet? Són més importants (i efectius) els càstigs exemplars o la reparació del dolor mitjançant la veritat, la memòria i el perdó? Totes elles són qüestions al voltant de les quals, Justícia i Pau Barcelona, vam estar dialogant a Colòmbia, entre el 24 i el 28 de febrer.

Audiència General 27 d’abril 2022  

Noemí, l’aliança entre les generacions que obre el futur

Estimats germans i germanes, bon dia!

Dos dels principis rectors del sistema educatiu català són la inclusió escolar i la cohesió social (art. 2.1.f LEC). La inclusió escolar és alhora un dels principis bàsics de l’educació, d’acord amb l’article 1.b) de la LOE, que al seu títol II (“Equitat en l’educació”) esmenta l’acció que han de dur a terme les administracions educatives en aquest àmbit i conté previsions en relació amb l’ “Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu” (capítol I) i la “Compensació de les desigualtats en educació” (capítol II).

El 27 d’abril de 1947 va ser un dia de festa grossa a Montserrat amb motiu de l’entronització de la imatge de la Moreneta en el seu nou tron de plata. Avui fa 75 anys Montserrat es va vestir de festa en una diada que no va tindre només una dimensió religiosa, sinó que va ser també un acte d’afirmació catalanista, un esdeveniment que la dictadura no va poder evitar.

Entre las cartas a las siete iglesias y las visiones de los siete sellos, el libro del Apocalipsis presenta a Juan invitado a contemplar el cielo y a una liturgia celestial que acaba con una doxología – estallido de alabanza dirigida a quien se sienta en el trono y al Cordero – que leemos en la segunda lectura de este domingo ( Ap 5,11-14).

Entre les cartes a les set esglésies i les visions dels set segells, el llibre de l’Apocalipsi presenta Joan invitat a contemplar el cel i una litúrgia celestial que acaba amb una doxologia – esclat de lloança dirigida al qui seu al tron i a l’Anyell – que llegim a la segona lectura d’aquest diumenge ( Ap 5,11-14).