Això del títol és el primer record montserratí que tinc. És, com a més tard, del 1957, perquè els fets van passar al cremallera. Hi anàvem els meus pares i jo, perquè la meva germana es devia haver quedat a casa amb els avis. La meva germana i jo ens portàvem deu mesos.

«Además, los Padres sinodales sugieren que en las iglesias se destine un lugar de relieve donde se coloque la Escritura se fuera de la celebración. En efecto, es necesario que el libro que contiene la Palabra de Dios tenga un lugar visible y de honor en el templo cristiano, pero sin ocupar el centro, que corresponde al sagrario con el Santísimo Sacramento. »(Verbum Domini 68)

«A més, els Pares sinodals suggereixen que a les esglésies es destini un lloc de relleu on es col·loqui la Sagrada Escriptura també fora de la celebració. En efecte, cal que el llibre que conté la Paraula de Déu tingui un lloc visible i d'honor en el temple cristià, però sense ocupar el centre, que correspon al sagrari amb el Santíssim Sagrament.» (Verbum Domini 68)

La “XISPA”, des de fa tres o quatre setmanes, fa mala cara, i respon d’una manera estranya. Precisament li diem la XISPA perquè és una noia dinàmica, oberta, que va per feina i arriba una mica abans del que toca. Al departament hi ha una mena de pregunta flotant: què li passa a la XISPA?

Avui, a la sortida, n’hem parlat. Fins la Tere creu que pot tenir una depressió, per molt que la vulgui amagar. Però el qui segurament més l’encerta és el noi que repassa l’electrònica: ”Des de dalt l’estan estrenyent”. “Mobbing”?

Diumenge XVI de durant l’any. Cicle C

Barcelona, 21 de juliol de 2019

Hi ha persones – i no poques – que consideren la vida interior com una realitat perfectament inútil i supèrflua. Innecessària. De fet, ni tan sols saben de què es tracta. Són persones que s’organitzen la vida només des de fora, des de l’exterior.

 

 

21 de juliol: Diumenge 16 de durant l’any

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Déu sant, Déu fidel, vós ens heu enviat el vostre Fill perquè ens mostri el camí de la vida.

Feu que, units a ell, el seguim sempre per aquest camí que ens ha mostrat, i així puguem arribar fins a vós.

Ell, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

(Ivan Cid / Secretariat Interdiocesà de Joventut) Quan el papa Francesc parla d’anar a les perifèries ens demana sortir de la nostra dinàmica de comoditat i benestar per gastar la vida donant resposta a les diferents formes de marginació que trobem en els ambients on vivim, ens movem i som.

Una marginació que es tradueix en dislikes, soledat, addiccions, angoixa, atracció al mateix sexe, violència, racisme, tristesa, crítica, corrupció, destrucció, suïcidi... que segur la reconeixem ben prop i millor.

Las encuestas europeas de valores (EVS) se llevan realizando desde 1977 por oleadas, más o menos cada diez años. La última, la quinta, en 2018. Ya tengo en mis manos la publicación francesa. En España, ya se ha efectuado el trabajo de campo. Por la Universidad de Deusto. Su Equipo de estudio de los valores está analizando los datos, luego habrá que esperar a que presenten su Informe.

Al Centre de Pastoral Litúrgica ja es noten els aires d’estiu: alguns ja estan de vacances, d’altres les començaran d’aquí poc. Les converses dels últims dies giren entorn dels viatges que farem, què falta per planificar, què visitarem... Esperem que com nosaltres, vosaltres, lectors, també tingueu l’oportunitat de marxar uns dies a l’estiu. És per això que volem fer-vos unes quantes preguntes, la primera: ¿Què posareu a la maleta?

A la maleta

A la maleta

En el Centre de Pastoral Litúrgica ya se notan los aires de verano: algunos ya están de vacaciones, otros las empezarán dentro de poco. Las conversaciones de los últimos días giran alrededor de los viajes que haremos, qué falta por planificar, qué visitaremos… Esperamos que como nosotros, vosotros, lectores, también tengáis la oportunidad de viajar durante unos días de verano. Es por eso que queremos haceros un par de preguntas; la primera: ¿Qué llevaréis en la maleta?

En la maleta

En la maleta