Els comentaris a l’evangeli de sant Marc subratllen majoritàriament que es tracta d’un text àgil que, si bé de tant en tant ofereix detalls interessants i propis, en conjunt no s’entreté massa a introduir i cloure escenes ni s’estén tampoc en llargs discursos, sinó que es centra més aviat en mostrar directament el ministeri de Jesús.

Reiniciem l’activitat del Blog, tal com vam anunciar a finals de juliol, amb un article escrit per en Lino Emilio Díez Valladares, molt adequat per reflexionar sobre com encarar aquest nou curs amb tots els seus interrogants.

Un nou començament

Ja tornem a ser aquí!

Reiniciamos la actividad en el Blog, tal como anunciamos a finales de julio, con un artículo escrito por Lino Emilio Díez Valladares, muy adecuado para reflexionar sobre cómo afrontamos este nuevo curso con todos sus interrogantes.

Un nuevo comienzo

¡Hemos regresado!

En la situació de pandèmia que fa mesos que vivim ja s’han publicat reflexions molt valuoses de tipus teològic, espiritual i pastoral. Des de intervencions solemnes carregades de simbolisme i significativitat del Papa Francesc, fins a múltiples aportacions de molts teòlegs i pastors. Per no dir la gran proliferació de missatges, vídeos i comunicacions de tota mena i per tants mitjans que molts preveres responsables de comunitats s’han enginyat a fer arribar als feligresos i audiències d’amics i coneguts...

(Pau Matheu) Simone Weil (1909-1943) és segurament una de les figures europees més rellevants de la primera meitat del segle XX. Tant la seva existència fulgurant, que transcorregué entre les dues guerres mundials i fou testimoni de l’ascens de les sagnants follies totalitàries, com la seva obra han provocat i continuen provocant reaccions apassionades i contradictòries.

De acuerdo, más que ir a la escuela el jesuita y artista esloveno Marko Rupnik ha creado escuela. Quizás muchos lectores desconocen a este autor y su "escuela", el Centro artístico Aletti, pero muchos de nosotros podemos reconocerlo en la imagen o logotipo que motivó el año de la misericordia de 2016.

D’acord, més que anar a l’escola el jesuïta i artista eslovè Marko Rupnik ha creat escola. Potser molts lectors desconeixen a aquest autor i la seva “escola”, el Centre artístic Aletti, però molts de nosaltres podem reconèixer-lo en la imatge o logotip que va motivar l’any de la misericòrdia de 2016.

No diem res de nou quan afirmem que la situació que estem vivint ens duu a encarar-nos a un curs escolar que es preveu atípic, on sorgiran dubtes i dilemes i on la incertesa de futur, les consignes sanitàries que s’han de complir, la reorganització escolar, la complexitat de reconvertir l’acció educativa i els limitats recursos dels quals disposem se sumaran als reptes habituals de la nostra tasca educativa.

La pandèmia de coronavirus ha posat damunt la taula la missió de l’Església en el marc de la societat. Cal dir, d’entrada, que les situacions complexes que s’han succeït a nivell sanitari han trobat una Església conscient de la gravetat del problema i disposada a complir en tot moment la normativa dictada pels responsables públics. Les mesures anti-covid 19 que s’han aplicat a les esglésies, per exemple, han estat i són modèliques. Les disposicions sanitàries han estat escrupolosament seguides en la quasi totalitat dels casos.

Segurament aviat viurem un temps molt complicat. En tenim signes de fonts “fiables”. La realitat, però, no és sols el que s’espera, sinó també la capacitat de reacció personal i social. La vida no és el que passa, sinó també com ens la prenem.

I si creix la pandèmia? I si tinc la mala sort de contagiar o ser contagiat? I si tanquen les escoles? I si l’economia –no sols la macro, sinó la domèstica– fa aigües per tots els forats? I si...?