×

Missatge d'avís

The service having id "_mobile_whatsapp" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

 

 

El salmo 27 es el que leemos entre la primera y segunda lectura de este 2º domingo de Cuaresma del ciclo C. La versión litúrgica del salmo sigue la numeración de la traducción griega del texto hebreo - la llamada de los Setenta - Esta, en virtud de desdoblamientos y reagrupamientos de algunos salmos ha hecho que gran parte de estos indiquen con el número anterior al número del texto hebreo. Así el salmo 27 de la Bíblia  hebrea es, según la versión griega y también latina (Vulgata), el salmo 26.

El salm 27 és el que llegim entre la primera i segona lectura d'aquest 2on diumenge de Quaresma del cicle C. La versió litúrgica del salm segueix la numeració de la traducció grega del text hebreu - l'anomenada dels Setanta - Aquesta, en virtut de desdoblaments i reagrupaments d'alguns salms ha fet que gran part d'aquests s'indiquin amb el número anterior al número del text hebreu. Així el salm 27 del text hebreu és, segons la versió grega i també llatina (Vulgata), el salm 26.

Déu nostre, autor de la vida i de la salvació, que ens oferiu aquest temps de conversió perquè ens acostem més a vós,

feu que sapiguem viure un esperit de pregària més intens, i tinguem cada dia un cor més semblant al vostre.

 

Déu, Pare de l’amor, el vostre Fill Jesucrist ens ha convidat a descobrir el seu rostre en el rostre dels nostres germans i germanes més petits i febles:

"En cada etapa, Moisés plantaba la tienda a una cierta distancia del campamento. Le había dado el nombre de «tienda del encuentro». Todo el que quería consultar al Señor salía hacia la tienda del encuentro, que estaba fuera del campamento." (Ex 33, 7)

(Ignacio Peyra) 

“A cada etapa, Moisès plantava la tenda a una certa distància del campament. Li havia donat el nom de «tenda del trobament». Tothom qui volia consultar el Senyor sortia cap a la tenda del trobament, que era fora del campament.” (Ex 33, 7)

Ja em perdonaran perquè si algú vol girar el sentit d’aquest text pensarà que ens preocupa més l’Església que les víctimes. Només és una perspectiva més que complementa l'epicentre del terratrèmol que vívim aquests dies: les víctimes que han patit abusos.

Me van a perdonar porque si alguien quiere girar el sentido de este texto pensará que nos preocupa más la Iglesia que las víctimas. Sólo es una perspectiva más que complementa el epicentro del terremoto que vivimos estos días: las víctimas que han sufrido abusos.