Tinc encara present el dia que, estant en una cafeteria, vaig poder sentir la conversa de la taula que tenia al costat. Es tractava d’uns joves que parlaven en veu alta i el que recordo és la pregunta que va formular un d’ells: “Digueu-me, expliqueu-me com es pot demostrar que Déu existeix?" La resposta va quedar a l’aire i el mateix que havia formulat la pregunta digué: "és que no es pot demostrar"

Dissabte 14 de maig, el petit poble d'Enviny s'omplí de gom a gom en l'homenatge al Joan Escales i Barbal. Fill de Casa Pey, d'Enviny mateix, en Joan va estudiar magisteri, psicologia i dos cops teologia, una al bisbat d'Urgell i l'altra a Barcelona, després del Concili. Fa les Amèriques i, a banda d'aires de renovació i obertura, en portà la vocació d'acompanyar persones i famílies i en això s'hi dedica en cos i ànima tota la seva vida.

Audiència General 19 de maig 2022

Catequesi sobre la Vellesa

Job. La prova de la fe, la benedicció de l’espera

Estimats germans i germanes, bon dia!

Leyendo las primeras lecturas de estos domingos anteriores (Hch 13,14.43-52; 14,21b27) se ha podido comprobar la existencia de un conflicto en las primeras comunidades cristianas consistente en que los judíos conversos exigían de los paganos que aceptaban la Buena Nueva de Jesús, el cumplimiento de la ley mosaica con todas sus consecuencias.

Llegint les primeres lectures d’aquests diumenges anteriors  (Ac 13,14.43-52; 14,21b27) s’ha pogut comprovar l’existència d’un conflicte en les primeres comunitats cristianes consistent en que el jueus conversos exigien dels pagans que acceptaven la Bona Nova de Jesús el compliment de la llei mosaica amb totes les conseqüències.

Alasdair MacIntyre (Glasgow, 1929), es un filósofo y sociólogo católico escocés que fue profesor en diversas universidades como las de Essex (Inglaterra) y Vanderbilt (Estados Unidos). Es “Senior Research Professor of Philosophy” en la Universidad de Notre Dame y es conocido por sus trabajos sobre la Ética de la virtud. Escribió en 2012 el libro “Dios, Filosofía, Universidades. Historia selectiva de la tradición filosófica Católica”.

Alasdair MacIntyre (Glasgow, 1929), és un filòsof i sociòleg catòlic escocès que va ser professor a diverses universitats com les d'Essex (Anglaterra) i Vanderbilt (Estats Units). És “Senior Research Professor of Philosophy” a la Universitat de Notre Dame i és conegut pels seus treballs sobre l’Ètica de la virtut.  Va escriure el 2012 el llibre “Dios, Filosofía, Universidades. Historia selectiva de la tradición filosófica Católica”.

En un estat social i democràtic de dret un dels valors fonamentals sobre els que s’articula el seu ordenament és el principi de seguretat jurídica. Diem que la seguretat jurídica és certesa del dret. És a dir, la certesa sobre quina és i què contempla la norma que s'ha d'aplicar a cada cas. També és previsibilitat en els efectes de l'aplicació de les normes per part dels poders públics. La seguretat jurídica permet que es pugui tenir una expectativa raonablement fundada sobre les conseqüències jurídiques dels actes.

Els evangelis són un gènere literari peculiar que va néixer gràcies a l’enginy i la capacitat literària i narrativa de l’autor del que va ser escrit en primer lloc, que és el de Marc, que va redactar el seu llibre, segurament, entre els anys 65 i 70.

Graciela Speranza, autora argentina, ha publicado recientemente el libro Lo que no vemos, lo que el arte ve. El título es sugerente. El arte da visibilidad a realidades invisibles. Los significados que, a menudo, se escapan de nuestra conciencia quedan plasmados en las obras de los artistas. La pintura juega con las luces y las sombras, con las líneas y los colores. Los ojos que contemplan un cuadro se nutren, a través de la belleza de la obra pictórica, con los retazos de infinito.