(Article publicat a La Vanguardia el 23/9/2020)

La proposta d'incloure l'ensenyament de la religió islàmica en els centres públics ha suscitat debat. Alguns rebutgen la introducció de l'assignatura de religió islàmica argumentant que l'educació pertany a l'esfera privada i que no hi hauria d'haver ensenyament de la religió a l'escola pública.

Una cosa més gran que el temple

La carta a los Filipenses, tal como la conservamos ahora, es una recopilación de varias cartas que Pablo escribió a la comunidad de Filipos durante su estaba en prisión de Éfeso del año 53. De ella, este domingo leemos un fragmento (Fl 2,1-11) que contiene el conocido himno que leemos en la segunda lectura del domingo de Ramos. Hoy podemos leer los versículos que explican porque Pablo lo escogió y lo introdujo en esta carta.

La carta als Filipencs, tal com la conservem ara, és un recull de vàries cartes que Pau va escriure a la comunitat de Filips durant la seva estava a la presó d’Efes l’any 53. D’ella aquest diumenge en llegim un fragment (Fl 2,1-11) que conté el conegut himne que llegim a la segona lectura del diumenge de Rams. Avui podem llegir els versets que expliquen perquè Pau l’escollí i l’introduí en aquesta carta.

L’1 de setembre de l’any 1989 el Patriarca Dimitri I de Constantinoble va publicar una encíclica sobre la Protecció del Medi Ambient. En ella invitava a tots els cristians a pregar cada any, el primer de setembre, pel respecte i la salvaguarda de la creació, instituint d’aquesta manera aquesta data com “El Dia de la Protecció del Medi Ambient Natural”.

M’agradaria comentar aquesta setmana un debat que a nosaltres segurament que ens sona molt llunyà, però que va ser important en el temps del Nou Testament i, més encara, en l’època de la Reforma protestant. El debat queda lluny, però també ara en podem aprendre coses.

MARCAR el territori és quelcom propi de molts animals. Vigilar que altres no hi entrin i, si ho fan, atacar amb violència. Ho hem vist en molts reportatges.

MARCAR el territori. Entre els animals humans, se’n diu posar fronteres. L’animal humà és diferent dels altres animals, perquè entre els humans hi ha la racionalitat i les passions humanes. És per aquesta condició humana que existeixen destrals, llances, escopetes, canons i, darrerament, la bomba atòmica.

Publicat a la revista EL PREGÓ, núm. 583 (09/20) pàgs. 3-5

La qualitat tècnica dels informatius de TV3 (els telenotícies: TN) és una apreciació compartida per bona part de la població. Ho acreditarien les estadístiques d’audiència, sostingudament elevades. I no serem pas nosaltres els qui posem en dubte el rigor habitual amb què aquesta televisió, que vol ser «la nostra», acostuma a presentar els seus informatius.

Editorial de la revista EL PREGÓ, núm. 583 (09/20)

En pàgines interiors els nostres lectors trobaran un petit informe («Quan TV3 parla de l'Església») sobre la política informativa dels Telenotícies (TN) de TV3 parlant de l’Església al llarg dels dos darrers anys.

Els homes hem establert que en acabar-se l’estiu i començar la tardor, iniciem intel·lectualment un temps nou. Viure a la natura et fa percebre el madurar dels dies i les hores del dia,  el pas de les setmanes i amb elles el canvi de les estacions. Petites senyals que queden ben precises quan pots viure la vida de la muntanya i coneixes les olors, les ombres i les llums dels camins en mig de l’arbreda.