En otoño del año pasado, 2018, los Obispos franceses decidieron crear una “Comisión independiente sobre los abusos sexuales en la Iglesia”. Nombraron al director de la Comisión, Jean- Marc Sauvé, ya jubilado, que había sido Vice-presidente del Consejo de Estado de Francia. Sauvé, tras no pocas consultas, conformó una Comisión de 22 miembros, cuyos nombres conoció la Conferencia Episcopal, poco antes de que la hiciera pública.

L’escola concertada representa, per la seva dimensió, trajectòria i compromís social, un valor afegit que genera grans oportunitats per al sistema educatiu en el seu conjunt. I integrada en el Servei d’Educació de Catalunya, contribueix a fer de Catalunya un país pròsper, benestant i cohesionat, on tothom que hi viu pugui dur a terme el seu projecte vital en un context de llibertat. Una missió que les escoles concertades i les organitzacions que les representen realitzen amb lleialtat a les institucions del país i, en especial i com a primer referent, amb el Departament d’Educació.

En el primer dels articles d’aquesta sèrie acabava dient que l’aparició de Missa Dominical va iniciar la segona etapa del CPL. Després d’haver-ho escrit, i remenant papers antics a casa, em trobo un article del Joaquim Gomis que, l’any 1976, a Qüestions de vida cristiana, deia el mateix.

   MATERNITAT

            Uns quants amics havíem quedat per prendre una cervesa el divendres al capvespre. Cansats del ritme setmanal, aquella estona, que va començar amb molta broma, es va anar centrant sobre algunes qüestions més personals. I tu, bona amiga, dius: “Jo, l’experiència de ser mare no la vull perdre. Si trobo company o em caso, ho tinc clar, no esperaré massa; i si no el trobo, doncs ho solucionaré amb inseminació a la carta.”

La presencia de textos del profeta Amós en el Nuevo Testamento es muy escasa, cosa sorprendente cuando en éste la solicitud por los pobres es abundante e intensa. También la liturgia usa poco los textos de este profeta, el más antiguo de los que nos han dejado textos escritos. Por suerte, en la primera lectura de este domingo se nos da la oportunidad de leer uno de sus textos.

De las investigaciones que voy haciendo sobre espacio sacro en relación con el ámbito infantil, juvenil o educativo cabe apuntar iniciativas que no son propiamente del ramo de la construcción sino que provienen del diseño y de la acción o comunicación pastoral. Se trata de intervenciones centradas en el mobiliario y el "atrezzo" más que en la forma del espacio pero no por eso dejan de tener interés.

De les recerques que vaig fent sobre espai sacre en relació al món infantil, juvenil o educatiu cal notar iniciatives que no són pròpiament del ram de la construcció sinó que provenen del disseny i de l’acció o comunicació pastoral. Es tracta d’intervencions centrades en el mobiliari i “l’atrezzo” més que no pas en la forma de l’espai però no per això deixen de tenir interès.

El ministeri és un do, no una funció o un pacte de treball

 El papa Francesc, en l’homilia de la missa matinal a la Casa Santa Marta, destaca que quan ens apropiem del do i el centrem en nosaltres mateixos, el “transformem en funció”, perdent el cor del ministeri, episcopal o presbiteral. Per la manca de contemplació del do sorgeixen "totes les desviacions que coneixem".

La presència de textos del profeta Amós en el Nou Testament és molt escassa, cosa sorprenent quan en aquest la sol·licitud pels pobres és abundant i intensa. També la litúrgia usa poc els textos d'aquest profeta, el mes antic dels que ens han deixat textos escrits. Per sort, a la primera lectura d'aquest diumenge se'ns dóna l'oportunitat de llegir un dels seus textos.

Diumenge XXV de durant l’any. Cicle C

Barcelona, 22 de setembre de 2019

Jesús ja era un home fet, un adult, quan Antipas va posar en circulació monedes fetes a la ciutat de Tiberíades. Sens dubte, la monetització suposava un progrés en el desenvolupament de Galilea. Però no va aconseguir promoure una societat més justa i equilibrada. Va resultar al contrari.