Después de dos pequeñas parábolas que describen comparativamente el Reino de Dios, sigue en el capítulo 13 del evangelio de Lucas, un fragmento de texto (Lc 13,22-30), un tanto heterogéneo, que habla de las condiciones de entrada en el Reino; lo leemos en el evangelio de este domingo. El texto comienza con la pregunta de un personaje anónimo. La respuesta de Jesús parece, a primera vista, rara y evasiva.

Desprès de dues petites paràboles que descriuen comparativament el Regne de Déu, segueix en el capítol 13 de l'evangeli de Lluc un fragment de text (Lc 13,22-30), un tant heterogeni, que parla de les condicions d'entrada en el Regne; el llegim a l'evangeli d'aquest diumenge. El text comença amb la pregunta d'un personatge anònim. La resposta de Jesús sembla, a primera vista, rara i evasiva. De fet, és freqüent en  els comentaris rabínics de l'Escriptura que el comentari d'un rabí comenci prèviament amb una pregunta i que la resposta sembla aparentment no resoldre la qüestió preguntada.

Quizás porque tienes más tiempo para digerir lo que lees, a veces pasa que las lecturas estivales condicionan la manera de vivir las vacaciones. Yo estoy leyendo "La interioridad habitada", de Francesc Torralba, porque me interesa eso que se llama "educación en la interioridad" tanto desde un punto de vista educativo como, tal como sugiere el título del libro, como diciembre perspectiva espacial-arquitectónica. Valga como ejemplo la siguiente citación referida al diálogo interioridad-exterioridad aplicado a una casa:

Potser perquè tens més temps per pair el que llegeixes, de vegades passa que les lectures estivals condicionen la manera de viure les vacances. Jo estic llegint “La interioridad habitada”, d’en Francesc Torralba, perquè m’interessa això que s’anomena “educació en la interioritat” tant des d’un punt de vista educatiu com, tal com suggereix el títol del llibre, com des perspectiva espacial-arquitectònica. Valgui com exemple la següent citació referida al diàleg interioritat-exterioritat aplicat a una casa:

Tu que t'estàs ofegant
en el mar del nostre egoisme,
tu que cercaves la llar
on refer la teva vida 
i has caigut al fons de la nostra impietat.

Màfies, diners, venta d'éssers humans,
estafes, robatoris, abusos i crims sexuals.

Europa de falses imatges,
vella, cansada i caduca
i amb la boca ben tancada.

Sento vergonya
i em tapo la cara.

Ajuda el nostre cor, Senyor
a protestar, lluitar i desfer
aquesta crua realitat,
Que el nostre mediterrani sigui... d'arribada

6.8.2019

ORACIÓ

Diumenge XX de durant l’any. Cicle C

Barcelona, 18 d’agost de 2019

Amb Jesús no hi ha manera de confondre’s ni d’equivocar-se. La seva paraula viva i penetrant, la frescor de les seves imatges i paràboles, el seu llenguatge concret, imprevisible, no enganyen.

Durant l’any - Setmana del 18 al 24 d’agost de 2019

 

18 d’agost: Diumenge 20 de durant l’any

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Senyor Jesucrist, germà i Déu nostre, que ens heu reunit per alimentar-nos amb la vostra Paraula i amb el vostre Cos i Sang:

ompliu-nos de la vostra gràcia salvadora i, a través nostre,

ompliu també tots aquells que tenim a prop, i tots els homes i dones del món sencer.

Aprovechando que hoy es día 15 de agosto, dejamos un breve comentario sobre la solemnidad de la Asunción de María, escrito por Josep Lligadas para la revista Bloc MD.

La Virgen de agosto

¿Qué celebramos hoy?

Aprofitant que avui és 15 d’agost, us deixem un breu comentari sobre la solemnitat de l’Assumpció de la Mare de Déu, escrit per Josep Lligadas per a la revista Bloc MD.

La Mare de Déu d’agost

¿Què celebrem avui?

L’Assumpció. Cicle C
Barcelona, 15 d’agost de 2019, dijous

Avui és festa gran pels creients del món sencer. Una festa que és el ressò de l’anunci pasqual: Crist ha ressuscitat. També Maria ha estat ressuscitada per Déu. Aquella dona meravellosa que va saber acollir com ningú la Salvació que se li oferia en el seu propi fill, ha assolit la vida definitiva. La que va saber patir junt a la creu la injustícia i el dolor de perdre el seu fill comparteix avui la seva vida gloriosa de Ressuscitat i ens convida a caminar per la vida amb esperança.