S’ha obert ja la recepció de fotografies pel XVIIè Concurs Fotogràfic del Programa Família-Escola, Acció Compartida (FEAC), que compta amb el patrocini de l’editorial Santillana. Està obert a tota la comunitat educativa de les escoles de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i s’hi poden presentar fotografies de temàtica lliure fins el setze de novembre de 2022. En la darrera edició es va comptar amb 306 fotografies lliurades per part de 73 participants provinents de 24 centres educatius.

Les ciències socials qualifiquen un “sistema de provisió mixta” quan el servei es presta a través d’entitats de titularitat pública i de titularitat privada. En el cas educatiu queda  constitucionalitzat de conformitat amb els tractats internacionals i  reflectit a les lleis educatives, tal i com podem llegir al preàmbul de la LODE: “(...) el marc educatiu establert per la Constitució Espanyola, un marc de compromís i concòrdia que, alhora que reconeix implícitament el sistema mixt heretat, proporciona l'espai normatiu integrador en el qual poden conviure les diverses opcions educatives”.

Ara que estem acabant la Pasqua, voldria fixar-me en un text dels Fets dels Apòstols que exemplifica la mar de bé quins haurien de ser els criteris d’actuació de l’Església quan apareixen nous plantejaments que no quadren amb el que es considera habitual o normatiu. De fet, d’aquest text ja n’he parlat algun cop en aquesta mateixa pàgina, però és que em resulta extraordinàriament suggerent. Es troba al llibre dels Fets 11,19-26, i diu així:

Amb tota la barra del món (de fet, ho vaig haver de llegir dues vegades perquè no m’ho podia creure), aquest és el títol del punt 11.12, de la proposta onze ("Iglesia, Cultura, Educación y Sociedad") de les Constituciones del Sínodo Diocesano de Valencia. I dic amb tota la barra del món, perquè una Església, o millor dit, una jerarquia com la valenciana, que menysprea, arracona i ignora el valencià, ¿com pot dir que la nostra llengua és una realitat en “la vida eclesial”?

Tinc encara present el dia que, estant en una cafeteria, vaig poder sentir la conversa de la taula que tenia al costat. Es tractava d’uns joves que parlaven en veu alta i el que recordo és la pregunta que va formular un d’ells: “Digueu-me, expliqueu-me com es pot demostrar que Déu existeix?" La resposta va quedar a l’aire i el mateix que havia formulat la pregunta digué: "és que no es pot demostrar"

Dissabte 14 de maig, el petit poble d'Enviny s'omplí de gom a gom en l'homenatge al Joan Escales i Barbal. Fill de Casa Pey, d'Enviny mateix, en Joan va estudiar magisteri, psicologia i dos cops teologia, una al bisbat d'Urgell i l'altra a Barcelona, després del Concili. Fa les Amèriques i, a banda d'aires de renovació i obertura, en portà la vocació d'acompanyar persones i famílies i en això s'hi dedica en cos i ànima tota la seva vida.

Audiència General 19 de maig 2022

Catequesi sobre la Vellesa

Job. La prova de la fe, la benedicció de l’espera

Estimats germans i germanes, bon dia!

Leyendo las primeras lecturas de estos domingos anteriores (Hch 13,14.43-52; 14,21b27) se ha podido comprobar la existencia de un conflicto en las primeras comunidades cristianas consistente en que los judíos conversos exigían de los paganos que aceptaban la Buena Nueva de Jesús, el cumplimiento de la ley mosaica con todas sus consecuencias.

Llegint les primeres lectures d’aquests diumenges anteriors  (Ac 13,14.43-52; 14,21b27) s’ha pogut comprovar l’existència d’un conflicte en les primeres comunitats cristianes consistent en que el jueus conversos exigien dels pagans que acceptaven la Bona Nova de Jesús el compliment de la llei mosaica amb totes les conseqüències.

Alasdair MacIntyre (Glasgow, 1929), es un filósofo y sociólogo católico escocés que fue profesor en diversas universidades como las de Essex (Inglaterra) y Vanderbilt (Estados Unidos). Es “Senior Research Professor of Philosophy” en la Universidad de Notre Dame y es conocido por sus trabajos sobre la Ética de la virtud. Escribió en 2012 el libro “Dios, Filosofía, Universidades. Historia selectiva de la tradición filosófica Católica”.