La vigília de la festa de sant Francesc, el dia 3 d’octubre de 2020, dissabte, el Papa que porta el nom del sant d’Assís ha triat aquest lloc per signar l’encíclica Fratelli tutti (= FT), la tercera del seu pontificat. No ha estat una visita anecdòtica, sinó plena d’intenció. En el segle XIII, Francesc sorgeix en un moment de crisi, en un món assedegat de canvis eclesials i esquinçat per l’heregia càtara que el papa Innocenci III intentarà combatre amb una croada de trist record.

 

 

Carta Apostòlica

SCRIPTURAE SACRAE AFFECTUS

En el XVI centenari de la mort de Sant Jeroni

Hemos iniciado y ya llevamos unos días del nuevo curso, en nuestro caso en la universidad. Los responsables académicos, y de la gestión y los servicios habían trabajado mucho y el inicio fue muy bien planificado. Sin embargo, por lo que me dicen colegas de diversos niveles educativos, para muchos no han sido unos primeros días fáciles.

Hem iniciat i ja portem uns dies del nou curs, en el nostre cas a la universitat. Els responsables acadèmics, i de la gestió i els serveis havien treballat de valent i l’inici ha estat molt ben planificat. Tanmateix, pel que em diuen col·legues de diversos nivells educatius, per molts no han estat uns primers dies fàcils.

Tercera carta encíclica del Papa Francesc. La primera va ser Lumen fidei (2013), dedicada a la fe cristiana, escrita a quatre mans amb el Papa emèrit Benet XVI.

Totes les grans religions han nascut, majoritàriament, en el si de societats fortament patriarcals. En aquest tipus de context sociocultural, les dones sempre han estat relegades a l’àmbit familiar, assumint papers lligats a la submissió i totalment excloses de qualsevol tipus de lideratge, tant polític i cultural com religiós.

S’ha mort el pare Hilari Raguer i Sunyer, monjo de santa Maria de Montserrat. Un home bo i savi. Persona de trajectòria personal sòlida construïda a partir del compromís actiu amb l’Església catòlica, la democràcia, les llibertats nacionals de Catalunya i la recerca continua de la veritat. Ha estat un bon amic. Durant anys he tingut la sort de gaudir del seu afecte i sincera amistat.

Ha mort el pare Hilari Raguer, monjo de Montserrat, un home bo i amb una fina ironia i un reconegut especialista de la guerra civil.

Nascut a Madrid l’11 d’agost de 1928, perquè el seu pare hi va anar a treballar, al poc temps ja vingué a Catalunya. El pare Hilari va estudiar a l’escola Blanquerna de Barcelona, mixta i molt avançada per a aquell temps, que, com ell reconeixia anys més tard, “em va marcar profundament”. 

Ahora que el CPL ha recuperado la actividad habitual (aplicando las medidas de seguridad recomendadas), los consejos de redacción de las revistas se están reuniendo por primera vez desde hace tiempo. Entre muchas otras cuestiones, una de las preguntas que más se han escuchado es: ¿Por qué durante el confinamiento no se promocionó más la Liturgia de las Horas, si es uno de los medios que tiene la Iglesia para hacer comunidad, incluso en la distancia?

Comunidad en la distancia