Reprenem la ruta d’aprofundiment en les parts de l’Eucaristia. Avui, seguint el fil de l’article del dia 24 d’octubre, acabarem de parlar de la Litúrgia de la Paraula i ens centrarem en l’evangeli, l’homilia, la professió de fe i l’oració dels fidels.

L’evangeli

L’evangeli, que és la darrera de les lectures de la litúrgia de la Paraula, té un relleu especial, remarcat per tot de signes que en destaquen el caràcter de Paraula de Jesucrist que s’adreça a l’assemblea.

Les parts de l'Eucaristia

Retomamos el camino de profundización en las partes de la Eucaristía. En el día de hoy, siguiendo el artículo del día 24 de octubre, terminaremos la Liturgia de la Palabra y nos centraremos en el evangelio, la homilía, la profesión de fe y la oración de los fieles.

El evangelio

El evangelio –la última de las lecturas de la Liturgia de la Palabra– tiene un relieve especial, subrayado por una serie de signos que destacan el carácter de Palabra de Jesucristo que se dirige a la asamblea.

Las partes de la Eucaristía

En l’arquitectura sacra el disseny del mobiliari litúrgic és un altre projecte dins del projecte global. A voltes, fins i tot només amb la disposició del mobiliari – la disposició del “trident” de la seu, l’altar i l’ambó i la relació de l’assemblea amb aquests - es pot definir ja un espai religiós, com va demostrar ja als anys vint del segle passat l’arquitecte Rudolf Schwarz en les trobades del moviment de joves catòlics al castell de Rothenfels sota el guiatge del teòleg i bisbe Romano Guardini.

Altar.

El capítol 20 de l’evangeli de Lluc recull polèmiques de Jesús amb diversos grups, entre ells els saduceus que l’interroguen sobre la resurrecció. És la que llegim a l’evangeli d’aquest diumenge  (Lc 20,27-40). El text té l’estil dels diàlegs entre rabins i les polèmiques escolars de l’antic judaisme. El fragment presenta l’esquema següent: Recordatori del precepte del levirat; història de la dona i els set germans; pregunta plantejada a Jesús; resposta de Jesús que conté dues parts, contrast entre aquest temps i el temps futur i argumentació bíblica en favor de la resurrecció.

 

 

Primer exemple. Fa ja alguns anys, en un acte polític en el qual jo participava, un dels oradors ens va deixar anar una afirmació que més o menys deia així: “Davant de les situacions difícils, nosaltres no tenim  la moral dels cristians, la de la resignació, sinó que tenim la moral de la lluita”. En acabar, li vaig anar a dir que això dels cristians no era cert, i em va respondre: “Doncs la meva àvia sempre ho deia”.

Divendres passat, dia de Tots Sants, vaig presidir la missa de TV2, com ja he fet en alguna altra ocasió. Aquesta celebració eucarística que cada setmana es retransmet per televisió m’ha fet pensar en la importància que tenen els mitjans de comunicació per a fer arribar a moltes persones l’Evangeli.

Avui dia, tots sabem que els mitjans, siguin premsa, ràdio, televisió o xarxes socials, no solen ajudar gaire l’Església, més aviat la perjudiquen, sigui directament, amb acusacions, sigui indirectament, afavorint una societat amb uns valors allunyats de l'Evangeli.

 

 

3 de novembre: Diumenge 31 de durant l’any

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Déu sant, que en acabar el camí d’aquest món ens crideu a compartir la vostra vida eterna,

feu que visquem ja ara, en aquesta vida, el goig d’estar units a vós i de portar el vostre amor a tots els nostres germans i germanes.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Ens agradi o no ens agradi, estem sotmesos al sistema lliberal. Aquest sistema té una gran estructura internacional, fonamentalment econòmica i política, i un suport ideològic basat en la valoració del jo personal. Un jo que se suposa que pot arribar a ser lliure, que és el responsable dels seus actes i el motor de l’èxit o del fracàs. Hi ha fins i tot un cert culte, especialment mediàtic, a la persona que té una edat valorada, uns estudis acreditatius, un patrimoni guanyat o una salut envejable com a resultat de mantenir-se en forma.

Diumenge XXXI de durant l’any. Cicle C

Barcelona, 3 de novembre de 2019

La trobada de Jesús amb el ric Zaqueu és un episodi evangèlic prou conegut i comentat. Zaqueu és un home ric ben conegut a Jericó. Petit d’estatura però poderós cap dels recaptadors d’impostos que controlen el pas de les mercaderies en una important cruïlla de camins i que està al servei dels romans, els invasors. No és un home estimat.