Pentecostés

Barcelona, 31 de maig de 2020

Quina idea es feien els hebreus del misteri de la vida? Així descriu la creació de l’home un vell relat del segle IX abans de Crist: “Llavors el Senyor Déu va modelar l’home amb pols de la terra. Li va infondre l’alè de la vida, i l’home es convertí en un ésser viu.”

És el que diu l’experiència. L’ésser humà és pols. En qualsevol moment es pot ensorrar. Com podem caminar amb uns peus de pols? Com podem mirar la vida amb uns ulls de pols? Com podem estimar amb un cor de pols?

Audiència General 27 de maig 2020

Catequesi: 4. La pregària dels justos

Estimats germans i germanes, bon dia!

Dediquem la catequesi d’avui a la pregària dels justos.

El vespre d’avui quan la comunitat jueva comenci la celebració de la festa de Shavuot, es recordarà l’entrega dels manaments de Deu a Moisés en el Sinaí . Arribem als cinquanta dies després de Péssakh, és la festa de les set Setmanes. A les sinagogues del món durant tota la nit es llegirà un petit llibre de la Bíblia, el llibre de Rut. Aquesta nit del Tikkún Leil Shavuot es vol fer la reparació perquè el món torni a l’harmonia primigènia.

 

El salm 104 és un himne a la glòria del creador; d’ell en llegim uns versets escollits en funció de la festa de la Pentecosta que avui celebrem.  Els versets 1-4 són una lloança a Déu; del 5 al 9 canten la victòria sobre l’oceà primordial i l’assentament de la terra; del 10 al 12 estan dedicats a les fonts d’aigües i als rius; del 13 al 18 es parla de les pluges que beneficien la terra; del 19 al 24 mostren com Déu és Senyor del dia i la nit; del 25 la 27 parlen del mar. Els versets 27-30 afirmen que del Senyor en depèn tota vida i els versets 31-35 són una conclusió en to de lloança.

Comencem la darrera setmana de maig amb ganes de prémer l’accelerador del desconfinament per recuperar trobades i activitats enyorades, amb por davant les noves possibilitats de contagi, patint la crua realitat econòmica que afecta a tanta gent i sofrint el dolor de les pèrdues i de tot el que hem viscut aquests darrers mesos. I enmig de tot això, amb el mes de maig acabem també el tradicional mes dedicat a Maria, la Mare de Déu.

Per regla general, la revista on-line EL BON PASTOR publica un número cada
mes. Tanmateix, els mesos d’abril i maig d’enguany, 2020, en publiquem dos. La situació
de confinament provocada pel covid-19 feia aconsellable augmentar la comunicació entre
els lectors de la nostra revista, atès que tots estem separats físicament si bé
espiritualment ens sentim molt a prop els uns dels altres. Mentrestant, en aquests dos
mesos des de mitjan març, quan va començar el confinament, fins ara, les deu diòcesis

Els tres evangelis sinòptics, o sigui els de Mateu, Marc i Lluc –el de Joan funciona d’una altra manera–, acumulen, cap a la meitat dels seus relats, una colla d’escenes que marquen com un tombant en el plantejament de la predicació de Jesús. Són aquests: la multiplicació dels pans, el reconeixement de Jesús com a Messies per part de Pere, l’anunci de la passió, la transfiguració, i l’inici del camí cap a Jerusalem. És l’evangeli de Lluc qui més ressalta aquest conjunt, que es troba concentrat en el seu capítol 9.

La crisi de salut actual ha posat en el primer pla la importància de la recerca en l’àmbit de les ciències de la salut i de les professions sanitàries. La societat en el seu conjunt es fa conscient més que mai que cal invertir en recerca. No sempre s’és conscient tanmateix de la rellevància per tot el que estem vivint també de la recerca en humanitats.

Dissabte passat, 23 de maig, va fer 100 anys que va tindre lloc a la catedral de Barcelona la consagració del canonge Justí Guitart com a nou bisbe d’Urgell. Nascut a la capital de Catalunya el 16 de desembre de 1875, Guitart, que estudià als seminaris de Tarragona i de Barcelona, i era llicenciat en Dret Civil i Canònic i doctor en Sagrada Escriptura, va ser ordenat prevere el 1901 pel bisbe Josep Torras i Bages.