El sagraments són les celebracions que l’Església reconeix com a moments màximament significatius de la fe i de la presència de Jesucrist i del seu Esperit en la comunitat i en determinades persones concretes.

Són set i han estat reconeguts com a tals al llarg dels primers segles cristians, començant pels dos sagraments bàsics que es troben explícitament presents als textos del Nou Testamernt, i que són el baptisme i l’eucaristia.

Cada dia m’hi sento avocat, enmig de persones que mal viuen en els carres de la ciutat on visc. Algunes de les persones demanen ajut constantment, uns ho necessiten més que d’altres, uns altres se’ls fa difícil deixar-se ajudar, o que les vulguis acompanyar cercant una sortida digna per una vida millor. Els conflictes al carrer són continuats a ple dia o a l’obscuritat de la nit. Seguidament ve la trucada demanant auxili i no sempre la solució és fàcil quan tampoc és clara la participació en el conflicte sorgit.

El doctor Flavio Comim, de la Catedra d'Ètica i Pensament Cristià d'IQS, explica les diferències entre una economia de mercat i una societat de mercat.

Me van a perdonar que pueda parecer desagradecido. Este domingo el matinal de fin de semana de Cataluña Radio ha dedicado un extenso reportaje a la fe y los jóvenes. Está muy bien y es de agradecer que el equipo de El Suplement de Roger Escapa hayan fijado la mirada de un espacio de máxima audiencia en este tema. La crítica no es el reportaje, que no ha caído en el frikismo y gracias a Dios ha escogido una chica católica normal. La crítica es al sustrato.

Ja em perdonaran que pugui semblar desagraït. Aquest diumenge el matinal de cap de setmana de Catalunya Ràdio ha dedicat un extens reportatge a la fe i els joves. Està molt bé i és d’agrair que l’equip de El Suplement de Roger Escapa hagin fixat la mirada d’un espai de màxima audiència en aquest tema. La crítica no és al reportatge, que ha fugit del frikisme i gràcies a Déu ha escollit una noia catòlica normal. La crítica és al substrat.

Audiència General 13 de gener 2021

La pregària de lloança

Estimats germans i germanes, bon dia!

Continuem la catequesi sobre la pregària, i avui parlarem de la pregària de lloança.

D'acord, si en Xavier Melloni sj afirmava a una entrevista a El País que "Necessitem el silenci com a pràctica espiritual. En la societat futura, els arquitectes dissenyaran les cases amb un espai per a la meditació", serà que el que diu val tant per l'habitatge com per l'espai d'aprenentatge.

El doctor Oriol Quintana, de la Catedra d'Ètica i Pensament Cristià d'IQS, reflexiona sobre què és "una bona feina"

“La naturalesa del virus és canviar per persistir”. Això deia el biòleg surienc Josep Quer Sivila (Regió 7, 31 de desembre de 2020), membre de l’equip de recerca de la Vall d’Hebron, en relació al virus de la covid-19.

No son muchos los personajes del Antiguo Testamento de quienes se explique cómo sienten la llamada de Dios. Este es el caso de Samuel de quien leemos fragmentos del relato de su vocación en la primera lectura de este domingo (1Sa 3,3b-10.19). Esta peculiaridad le sitúa en el colectivo de grandes personajes del Antiguo Testamento; como muchos de ellos, Samuel recibe el calificativo de "sirviente" tal como Abraham (Gn 26,24), Moisés (Ex 14,31), Josué (Jue 2,8) David (2Sa 7,26), Salomón (1 Re 3,9), Isaías (Is 20,3), El sirviente de Señor (Is 42,1).