Fa temps en una conversa entre amics, algú va comentar: «Si ho penseu bé, els cristians, vivim en un espòiler constant: ja sabem com acabarà la història; i tot i això continuem celebrant l’Eucaristia cada setmana i continuem preparant les celebracions cada setmana com si fossin úniques». Després d’aquesta afirmació el company del costat li va respondre: «Bé, és que encara que sempre celebrem el mateix, en el fons, cada celebració és diferent». I la conversa es va transformar en un debat per veure qui tenia raó.

¿Les celebracions són úniques?

Audiència General 11 de setembre 2019

Catequesi sobre el Viatge Apostòlic a Moçambic, Madagascar i Maurici

Estimats germans i germanes, bon dia!

 

 

15 de setembre: Diumenge 24 de durant l’any

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Pare, que ens estimeu amb un amor immens i espereu sempre el retorn dels vostres fills,

feu que reconeguem sincerament el nostre pecat i, sentint-nos pobres i febles, tornem cap a vós buscant la vostra misericòrdia.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Acabades unes gaudides vacances, a casa nostra, com a tantes llars, comença el nou curs escolar, aquell que fixa una rutina, un horari, un calendari per a gairebé tota la societat. Família i escola, mestres/professors i alumnes es retrobaran de nou o es coneixeran per primer cop.

Leemos en el evangelio de este domingo la parábola de la oveja perdida, la de la dracma perdida y la de los dos hijos (Lc 15,1-32) que responden, por parte de Jesús, a la crítica que le hacen los fariseos y los maestros de la ley: "Este acoge a los pecadores y come con ellos". Hay detalles en la tercera parábola del conjunto que permiten enriquecer la comprensión del texto.

Llegim a l'evangeli d'aquest diumenge la paràbola de l'ovella perduda, la de la dracma perduda i la dels dos fills (Lc 15,1-32) que responen, per part de Jesús, a la crítica que li fan els fariseus i els mestres de la llei: "Aquest home acull els pecadors i menja amb ells". Hi ha detalls en la tercera paràbola del conjunt que permeten enriquir la comprensió del text.

(CR) Aquest 11 de setembre s’ha celebrat com cada any una missa a la Basílica de Santa Maria del Mar pels defensors de Catalunya. L’acte està organitzat per la Lliga de la Mare de Déu de Montserrat i l’ha presidit el seu consiliari i monjo de Montserrat, Josep Miquel Bausset.

Aquest és el text de l’homilia.

 

Homilia. Diada Nacional de Catalunya.

11 de setembre de 2019

Josep Miquel Bausset, osb

Manuel Milián Mestre afirmó en una entrevista concedida a elnacional.cat (19 agosto 2019): «Yo creo que para resolver un gran problema hay que sentarse en la mesa con quien sea, con Satanás en persona si conviene.» Un criterio claro y sin florituras. Este eminente político, fundador del partido Alianza Popular, reconvertido posteriormente en el PP, se refería a la cuestión catalana, vertiente independentista incluida. Limitar los contenidos del diálogo a lo políticamente correcto implica en el fondo su negación.

Manuel Milián Mestre va afirmar en una entrevista concedida a elnacional.cat (19 d’agost del 2019): «Jo crec que per resoldre un gran problema s’ha de seure a la taula amb qui sigui, amb Satanàs en persona si convé.» Un criteri clar i sense floritures. Aquest polític eminent, fundador del partit Alianza Popular, reconvertit posteriorment en el PP, es referia a la qüestió catalana, vessant independentista inclosa. Limitar els continguts del diàleg al que és políticament correcte implica en el fons la negació.

Som a l’avantsala de l’inici d’un curs lectiu que escolaritzarà 1.338.577 alumnes al segon cicle d’educació infantil, primària, ESO, batxillerat i formació professional.

En aquests dies és habitual facilitar les xifres d’alumnes, que són un bon orientador de l’estat de salut del nostre sector en particular i del sistema en general. Disposem d’unes dades inicials, fetes públiques a la roda de premsa del Conseller, i comparem sempre les xifres del curs que ara s’inicia amb les del que tot just acaba.