La presencia de textos del profeta Amós en el Nuevo Testamento es muy escasa, cosa sorprendente cuando en éste la solicitud por los pobres es abundante e intensa. También la liturgia usa poco los textos de este profeta, el más antiguo de los que nos han dejado textos escritos. Por suerte, en la primera lectura de este domingo se nos da la oportunidad de leer uno de sus textos.

De las investigaciones que voy haciendo sobre espacio sacro en relación con el ámbito infantil, juvenil o educativo cabe apuntar iniciativas que no son propiamente del ramo de la construcción sino que provienen del diseño y de la acción o comunicación pastoral. Se trata de intervenciones centradas en el mobiliario y el "atrezzo" más que en la forma del espacio pero no por eso dejan de tener interés.

De les recerques que vaig fent sobre espai sacre en relació al món infantil, juvenil o educatiu cal notar iniciatives que no són pròpiament del ram de la construcció sinó que provenen del disseny i de l’acció o comunicació pastoral. Es tracta d’intervencions centrades en el mobiliari i “l’atrezzo” més que no pas en la forma de l’espai però no per això deixen de tenir interès.

El ministeri és un do, no una funció o un pacte de treball

 El papa Francesc, en l’homilia de la missa matinal a la Casa Santa Marta, destaca que quan ens apropiem del do i el centrem en nosaltres mateixos, el “transformem en funció”, perdent el cor del ministeri, episcopal o presbiteral. Per la manca de contemplació del do sorgeixen "totes les desviacions que coneixem".

La presència de textos del profeta Amós en el Nou Testament és molt escassa, cosa sorprenent quan en aquest la sol·licitud pels pobres és abundant i intensa. També la litúrgia usa poc els textos d'aquest profeta, el mes antic dels que ens han deixat textos escrits. Per sort, a la primera lectura d'aquest diumenge se'ns dóna l'oportunitat de llegir un dels seus textos.

Diumenge XXV de durant l’any. Cicle C

Barcelona, 22 de setembre de 2019

Jesús ja era un home fet, un adult, quan Antipas va posar en circulació monedes fetes a la ciutat de Tiberíades. Sens dubte, la monetització suposava un progrés en el desenvolupament de Galilea. Però no va aconseguir promoure una societat més justa i equilibrada. Va resultar al contrari.

El mes de març de 2018 el Papa Francesc va publicar la seva exhortació apostòlica “Gaudete et Exultate”. Em fa la sensació que, al poc temps de la seva publicació, l’Exhortació ha caigut en un cert oblit. I és una pena.

Aquest estiu he tingut ocasió de rellegir-la i ha estat realment un goig. Per aquesta raó, em permeto l’atreviment d’aprofitar aquest meu blog per recomanar-ne vivament a tothom la seva lectura (o relectura), tot fent-ne una petita presentació.

 

 

22 de setembre: Diumenge 25 de durant l’any

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Déu del cel, Pare nostre, feu que sapiguem reconèixer la vostra presència en tot allò que en el nostre món és net, just i honrat,

de manera que tot allò de bo que descobrim fora de l’Església, sigui per a nosaltres motiu d’agraïment per la força poderosa del vostre Esperit que no coneix fronteres,

i sigui també estímul en la nostra tasca al servei del vostre Regne,

Audiència General 18 de setembre 2019

Catequesi sobre els Fets dels Apòstols.

Estimats germans i germanes, bon dia!

Continuem la catequesi sobre els Fets dels Apòstols. Davant la prohibició dels jueus d’ensenyar en nom de Crist, Pere i els Apòstols responen amb valentia que no poden obeir a qui vol aturar el viatge de l’Evangeli en el món.

Inicio de curso

Septiembre acostumbra a ser un mes movidito. Es una época de cambios, de empezar un curso nuevo. Una de las conversaciones más escuchadas entre las familias es: ¿Cómo le han ido las primeras clases a tu hijo? En el mejor de los casos habrá sido un inicio sin dificultades, sin embargo, seguro que algunos habrán discutido un rato para conseguir que los niños entren en la escuela.

Anglès, bàsquet... catequesi?