Estos días todo es diferente. Mucha gente se esfuerza para vivir el confinamiento de manera que no nos limitamos a pasar los días, sino que estos días y semanas se puedan aprovechar al máximo para vivir “bien”. Lo que está quedando claro es la necesidad de comunicarse: las llamadas telefónicas y el uso de los medios que ofrece Internet ayudan a la gente a comunicarse, a interesarse por la salud de los demás, a combatir la soledad… La comunicación es importante en la vida humana (no digo “información”, que es otro tema).

¿Normalidad?

Aquests dies tot és diferent. Molta gent fa esforços per viure el confinament de manera que no ens limitem a passar els dies sinó que aquests dies i setmanes els puguem aprofitar al màxim possible per a viure “bé”. Una de les coses que està quedant clara és la necessitat de comunicar-se: les trucades telefòniques i l’ús dels mitjans que ofereix Internet ajuden la gent a comunicar-se, a interessar-se per la salut dels altres, a combatre la soledat... La comunicació és important en la vida humana (no dic “informació”, que és un altre tema).

normalitat?

Avui el sol ha aconseguit travessar els núvols dels darrers dies tot i que la malaltia i la mort de persones molt estimades ens deixa el cor ja molt cansat. Són molts dies de patir i sentir el patiment de les persones estimades, junt amb tantes notícies negatives d’arreu.

(Ramon Prat) La coincidència del Covid 19 amb la Quaresma en el seu camí cap a la Pasqua, no és un fet casual, sinó una avinentesa que ens pot ajudar a desvetllar l’esperança davant de la gran crisi que afecta a la humanitat. La pandèmia ens planteja tres grans desafiaments: el primer adreçat a la ciència, el segon a la raó i el tercer a la fe.

La setmana passada va córrer pels whatsapps dels meus conciutadans aquest vídeo on es veu el rector de la mil·lenària parròquia de Sant Maria de Mataró dalt del seu campanar mostrant una custòdia als quatre vents, desafiant-los, per beneir la meva estimadíssima ciutat. Abans, mossèn Josep Rodríguez, revestit amb capa pluvial (crec), recita el text de la benedicció demanant l'auxili de Déu.

 

En la litúrgica que precede la celebración eucarística del domingo de Ramos se lee el evangelio que narra la entrada de Jesús en Jerusalén (Mt 21,1-11). En el capítulo 20 (v.17) Jesús había manifestado el decidido propósito de ir a Jerusalén, aún sabiendo que su decisión conllevaría el rechazo de las autoridades y la muerte

En la litúrgica que precedeix la celebració eucarística del diumenge de Rams es llegeix l’evangeli que narra l’entrada de Jesús a Jerusalem (Mt 21,1-11). En el capítol 20 (v.17) Jesús havia manifestat el decidit propòsit d’anar a Jerusalem, tot i sabent que la seva decisió comportaria el rebuig de les autoritats i la mort.

Avui, dimarts, últim dia del mes , i les boires segueixen acompanyant aquesta nova setmana de confinament, de lluita i de patiment per a tanta gent. El nostre cor no deixa de pregar. Voldríem ser amor i vida per a tothom.

 

 

La crisi sanitària que vivim ens ha portat a tancar les portes de totes les Esglésies Evangèliques de casa nostra, la qual cosa vol dir que no podem celebrar cultes cada diumenge tal i com hem fet des de 1869, amb l’excepció dels inicis de la guerra civil provocada per l’aixecament feixista del general Franco i la posterior repressió franquista.

Aquesta és una nova situació que hem d’aprendre a gestionar.

Iniciem la tercera setmana de confinament, de manifestació amb tota cruesa de l’evolució de la pandèmia sobre la qual els mitjans ja en parlen a bastament.