Festivitat del Cos i de la Sang de Crist

Barcelona, 23 de juny de 2019

La festa del Corpus es va pensar – i així se celebra -, com una Solemnitat religiosa que centra l’atenció dels fidels en la Presència de Jesucrist en la Sagrada Hòstia. D’aquí venen les misses i processons tan solemnes. És l’expressió de la pietat eucarística que va arribar al seu punt més àlgid en temps de l’art gòtic a l’Edat Mitjana. És evident que el relat de la multiplicació dels pans veu les coses des d’una altra panoràmica.

Agraïm la iniciativa duta a terme per la Sindicatura de Greuges de Catalunya, que, fent ressò del les manifestacions de la Conferència Mundial de Dret Humans celebrada a Viena l’any 1993,  i la Declaració dels Principis de Paris, ens ha conduit a la creació, l’any 2017, de l’Estructura de Drets Humans a Catalunya.

Como dijimos en una publicación anterior, en los próximos días trataremos la parte más cotidiana de la liturgia: preparar bien las celebraciones, cuidar a nuestra comunidad y ser testigos de fe en nuestro día a día.

Queremos compartir con vosotros unas reflexiones que Joaquim Gomis publicó en Misa Dominical en relación a nuestras comunidades. A pesar de que fueron escritas hace tiempo, creemos que son válidas en la actualidad y aplicables a cualquier persona que prepare las celebraciones litúrgicas habitualmente.

Reflexiones estivales

Tal com vam anunciar en una de les entrades anteriors, en els propers dies tractarem la part més quotidiana de la litúrgia: preparar bé les celebracions, cuidar de la nostra comunitat i a ser testimonis de fe en el nostre dia a dia.

Reflexions estiuenques

Audiència General 19 de juny 2019

Catequesi sobre els Fets dels Apòstols.

Estimats germans i germanes, bon dia!

En el azar de mis actuales lecturas me he sumergido en un thriller socio-religioso de altos vuelos entre el jesuita aragonés Baltasar Gracián y el francés Jansenio, este último con su corte de seguidores como Port Royal, e incluso el Pascal de “Las Cartas Provinciales”, thriller que se mantiene en nuestros días solo que, con un giro, o inversión, que cabe etiquetar de copernicano.

Marc Fumaroli

Las reuniones eucarísticas de la comunidad cristiana de Corinto no van bien. La cena del Señor se ha convertido en una comida vulgar. Ya no se comparte la comida que se lleva de casa y mientras unos comen mucho, otros se quedan en poco o nada. Estos se sienten excluidos y se originan las inevitables divisiones. Se disparan las alarmas y Pablo decide intervenir exponiendo a los corintios el auténtico significado de la cena del Señor.

Les reunions eucarístiques de la comunitat cristiana de Corint no van bé. El sopar del Senyor s'ha convertit en un menjar vulgar. Ja no es comparteix el menjar que es porta de casa i mentre uns mengen molt, altres es queden en poc o res. Aquests es senten exclosos i s'originen les inevitables divisions. Es disparen les alarmes i Pau decideix intervenir exposant als corintis l'autèntic significat del sopar del Senyor.

Rector i fundador de la parròquia de sant Valentí al barri del segle XX. Senzill, amable i amb certa ingenuïtat i timidesa. Va ser un actiu i eficaç treballador des de la discreta quotidianitat. Tenia les idees clares tant a nivell eclesial com social. Doctorat en teologia a Barcelona, la llicenciatura  la va fer a la Gregoriana de Roma sobre un tema tant discutit com el sagrament del perdó, anys més tard, sectors conservadors amagats en l’anonimat, acabaven el seu comentari d’aquesta tesi dient “completamente desaconsejable”, fet que el va fer encara més aconsellable.

El doctor Oriol Quintana parla de la relació personal en l'educació.