Ja em perdonaran per fer una mica d’història. El 3 de novembre del 1400 la Diputació del General, o Generalitat, va adquirir el terreny que actualment forma la part central de la seu del govern de Catalunya a Barcelona. És la part més antiga que encara es pot distingir per la galeria gòtica central. L’adquisició va donar pas a l’encàrrec de la construcció de l’edifici que encara avui conserva la façana al carrer Sant Honorat i que es obra de l’arquitecte Marc Safont.

Las dudas

Hace unos días, el párroco de mi parroquia me propuso ser catequista. Normalmente necesito meditar estas decisiones con profundidad. Primero hablé un buen rato con el párroco y a continuación decidí hablar con el responsable de la catequesis de mi comunidad.

Gente de buena fe

Els dubtes

Fa uns dies, el rector de la parròquia em va proposar ser catequista. Normalment aquestes decisions necessito meditar-les amb profunditat. Primer vaig estar una bona estona parlant amb el rector i a continuació vaig decidir parlar amb el responsable de catequesi.

Gent de bona fe

El capítulo 14 del evangelio de Lucas está dominado por el tema del banquete. Comienza dando noticia de la invitación que un fariseo importante ofrece a Jesús a fin de que un sábado vaya a comer con él. Este es el marco que incluye la curación de uno hidrópico, las advertencias sobre el empleo de los primeros lugares en la mesa y la invitación a la hora de celebrar un banquete. Excepto la curación del hidrópico son los temas que leemos en el evangelio de este domingo (Lc 14,1.7-14).

El capítol 14 de l'evangeli de Lluc està dominat pel tema del banquet. Comença donant notícia de la invitació que un fariseu important fa a Jesús a fi que un dissabte vagi a menjar amb ell. Aquest és el marc que inclou la guarició d'u hidròpic, els advertiments sobre l'ocupació dels primers llocs a la taula i la invitació a l'hora de celebrar un banquet. Excepte la guarició de l'hidròpic són els temes que llegim a l'evangeli d'aquest diumenge ( Lc 14,1.7-14).

Sao Paulo, Lima i Quito a 25 d'Agost de 2019

En aquests dies, incendis a la Pan Amazònia han pres dimensions d'extrema gravetat. El que ha passat ha provocat reaccions en els més diferents països del món, que a través dels seus governs han expressat la seva preocupació i exigit una reacció dels governs locals.

 

 

El meu propòsit era no tornar a engegar aquesta pàgina fins al setembre, però la situació política espanyola m’ha fet venir ganes d’escriure. No amb la vana il·lusió que serveixi per alguna cosa, però sí almenys per quedar jo més descansat.

Diumenge XXI de durant l’any. Cicle C

Barcelona, 25 d’agost de 2019

Els Evangelis recullen una dita de Jesús que ben segur la va repetir moltes vegades. És un crit que resumeix la personal manera de veure la realitat. Les fonts l’han conservat segons una doble versió. La primera és radical i contundent: “Els últims seran els primers i els primers seran els últims”. La segona és més suau i matisada: “Hi ha últims que seran primers i primers que seran últims”.

 

 

25 d’agost: Diumenge 21 de durant l’any

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Us donem gràcies, Pare, perquè ens heu fet dignes de tenir part en l’heretat del poble sant, en el Regne de la llum.

Vós ens heu alliberat del poder de les tenebres i ens heu traspassat al Regne del vostre Fill estimat.

Mireu-nos reunits aquí, aquest diumenge, i feu que visquem sempre com a fills i filles de la llum, com a veritables ciutadans del Regne del vostre Fill Jesucrist.

Audiència General 21 d’agost 2019

Catequesi sobre els Fets dels Apòstols.

6. «Entre ells, tot ho tenien en comú» (At 4,32).

Estimats germans i germanes, bon dia!