Pau i Bé

 

  

Pau i Bé des de Jerusalem Est!

 

 

El Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya ha creat el  Memorial Cassià Just per reconèixer les aportacions a la construcció d’un espai comú fonamentat en la laïcitat com a base del respecte a la diversitat.

  El nou Jonàs rep un comunicat del Senyor: «Vés a la gran ciutat de Nínive i proclama-hi que ja no suporto més la seva perversitat.» Un tremolor li sacseja el cos. Sap, per les notícies que li han arribat, que la situació com més va pitjor. La idolatria dels diners ha provocat crisis financeres greus i els governants han volgut reflotar els bancs amb injeccions multimilionàries.

Pau i Bé

El darrer número de la revista Selecciones de Teología (gener-març 2010) inclou aquest article del teòleg gallec Julio Lois Fernández, que fou publicat prèviament amb el títol "Cristo e a opción polo pobre" a la revista Encrucillada , al seu número 32 (2008) pp. 30-47. A sota hi trobareu l'enllaç per l'article sencer. questa és la presentació que en fa:

L’aflorament de pràctiques d’abús sexual reiterat a menors en institucions catòliques (com en altres esglésies cristianes), així com la sovint inadequada reacció de moltes autoritats eclesials quan van tenir coneixement de les denúncies, mereixen una profunda reflexió per part de l’Església, però també per part de tota la societat.